WATER QUALITY OF LAKE EŁK AS A FACTOR CONNECTED WITH TOURISM, LEISURE AND RECREATION ON AN URBAN AREA

Main Article Content

Renata Tandyrak
Katarzyna Parszuto
Jolanta Grochowska

Abstract

Lake Ełk as an important element of the urban landscape is associated with tourism and active recreation and because of it with the economy of the town. Since 1999 the renovation method with the use of artificial aeration with simultaneous phosphorus inactivation and also as a biological filter – BIO HYDRO structures were applied on the lake. This process was lasting 10 years and brought only a short-term improvement. At the same time, the shores of the lake were managed to develop of lake tourism: beach, swimming pool, tennis courts, a promenade, and two a water equipment rentals. The illuminated fountain, the road bridge and well – developed catering – accommodation base were made as well.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Tandyrak, R., Parszuto, K., & Grochowska, J. (2016). WATER QUALITY OF LAKE EŁK AS A FACTOR CONNECTED WITH TOURISM, LEISURE AND RECREATION ON AN URBAN AREA. Quaestiones Geographicae, 35(3), 51-59. https://doi.org/10.1515/quageo-2016-0026
Section
Articles

References

 1. Bańkowska A., 2008. Efekty rekultywacji Jeziora Ełckiego metodą sztucznego napowietrzania i chemicznej dezaktywacji fosforu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 532: 21–28.
 2. Bartosiewicz A., 1998. Urządzanie terenów zieleni. WSiP, Warszawa.
 3. Birch S.T., McCaskie J., 1999. Shallow urban lakes: a challenge for lake management. Hydrobiologia 395: 365–378. DOI: 10.1023/A:1017099030774.
 4. Britton L.J., Averett R.C., Ferreira R. F., 1975. An introduction to the processes, problems, and management of urban lakes. Water in the Urban Environment. U.S. Geological Survey Circular 601-K.
 5. Brown T., Simpson J., 2001. Managing phosphorus inputs to urban lakes. I: Determining the Trophic State of Your Lake. Water Protection Technique 3(4): 771–781.
 6. Carlson R.E., 1977. A trophic state index for lakes. Limnology and Oceanography 22(2): 361–369. DOI: 10.4319/lo.1977.22.2.0361.
 7. Codd G.A., 1995. Cyanobacterial toxins: occurrence, properties and biological significance. Water Science and Technology 32(4): 149–156. DOI: 10.1016/0273-1223(95)00692-3.
 8. Cosgrove I., Jackson R., 2015. The geography of recreation and leisure. Routledge, London (http://www.bookdepository.com/publishers/Taylor-Francis-Ebooks; accessed: 25 July 2016).
 9. Curtis J.A., 2003. Demand for water-based leisure activity. Journal of Environmental Planning and Management 46(1): 65–77. DOI: 10.1080/713676706.
 10. David L., Nagy Z., Gergely S., 2007. New Vasarhelyi Plan – reservoirs for tourism along River Tisza in Hungary. In: Nemeth A., David L. (eds), Handbook of lakes and reservoirs. A sustainable vision of tourism. Karoly Robert College, Gyöngyös: 34–41.
 11. Duda-Gromada K., 2009. Turystyka jeziorna – nowa forma turystyki? Prace i Studia Geograficzne 42: 89–101.
 12. Geoportal, 2016. Geoportal 2 (http://maps.geoportal.gov.pl/).
 13. Giercuszkiewicz-Bajtlik M., 1990. Prognozowanie zmian jakości wód stojących. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 14. Grochowska, J., Gawrońska H., 2004. Restoration effectiveness of a degraded lake using multi-year artificial aeration. Polish Journal of Environmental Studies 13(6): 671–681.
 15. Hall C.M., Härkönen T., 2006. Lake tourism: an introduction to lacustrine tourism systems In: Hall C.M., Härkönen T. (eds), Lake tourism. An integrated approach to lacustrine tourism systems. Aspect of tourism 32. Channel View Publications, Clevedon, Buffalo, Toronto: 3–26.
 16. Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska, Koziorowski B., 1999. Fizyczno-chemiczne badania wody i ścieków. Arkady, Warszawa.
 17. Jańczak J., 1999. Atlas jezior Polski. T. III. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 18. Kistowski M., 1996. Wpływ struktury środowiska przyrodniczego zlewni na stan czystości jezior (na przykładzie wybranych zlewni i jezior Pojezierza Suwalskiego i Równiny Augustowskiej). Rocznik Fizycznogeograficzny. Uniwersytet Gdański 1: 53–87.
 19. Kratzer C.R., Brezonik P.L., 1981. A Carlson – type trophic state index for nitrogen in Florida lakes. JAWRA Journal of the American Water Resources Association 17(4): 713–715d. DOI: 10.1111/j.1752-1688.1981.tb01282.
 20. Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1992. Wytyczne monitoringu podstawowego jezior. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa
 21. Kuś W.M., Sołtysiak J., Stecińska-Majkowska E., Wyszogrodzki P., 1981. Czas wolny, rekreacja i zdrowie. Wydawnictwo IWZZ , Warszawa.
 22. Kwilecki K., 2011. Rozważania o czasie wolnym. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice.
 23. Łągiewka W., 1994. Zastosowanie biostruktur do oczyszczania wód powierzchniowych i ścieków. Ochrona Środowiska 3–4(54–55): 49–52.
 24. Lewicki K., 2005. Porównanie efektywności metody chemicznej i biologicznej w obniżaniu trofii jeziora – eksperymenty “in situ”. MS, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
 25. Lossow K., 1997. Odnowa jezior. Ekoprofit 5(10): 11–15.
 26. Lossow K., Gawrońska H., 1992. Koncepcja rekultywacji jeziora Ełckiego. MS, Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn.
 27. Martinez-Arroyo A., Jàuregui E., 2000. On the environmental role of urban lakes in Mexico City. Urban Ecosystems 4: 145–166. DOI: 10.1023/A:1011355110475.
 28. Naselli-Flores L., Barone R., Chorus I., Kurmayer R., 2007. Toxic cyanobacterial blooms in reservoirs under a semiarid Mediterranean climate: the magnification of a problem. Environmental Toxicology 22(4): 399–404. DOI: 10.1002/tox.20268.
 29. Romanowska-Duda Z., Mankiewicz J., Tarczyńska M., Walter Z., Zalewski M., 2002. The effect of toxic cyanobacteria (blue-green algae) on water plants and animal cells. Polish Journal of Environmental Studies 11(5): 561–566.
 30. Schueler T., Simpson J., 2001. Why urban lakes are different? Water Protection Technique 3(4): 747–750.
 31. Szlauer L., Świerczyńska I. 1988. Rola spełniana przez sztuczne podłoże umieszczone w zanieczyszczonym strumieniu. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie 133: 39–47.
 32. Szlauer L., Szlauer B., 1999. Periphyton community on polyethylene sheets after the few years of exposure in a lake. Polish Archives of Hydrobiology 46(3–4): 339–344.
 33. Tandyrak R., Gołaś I., Parszuto K., Bowszys M., Szymański D., Harnisz M., Brudniak A., Wysocka I., 2016. The effect of lake restoration by the hypolimnetic withdrawal method on the intensity of ambient odour. DOI: http://dx.doi.org/10.4081/jlimnol.2016.1400.
 34. Tandyrak R., Łopata M., Grochowska J., 2015. Rekultywacja jezior miejskich w aspekcie ich przydatności rekreacyjnej. In: Durydiwka M., Duda-Gromada K. (eds), Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie. Uniwersytet
 35. Warszawski, Warszawa: 515–524.
 36. Tuszyńska L., 2006. Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa.
 37. Vollenweider R.A., 1976. Advances in defining critical loading level for phosphorus in lake eutrophication. Memorie dell’Instuto Italiano Hydrobiologia 33: 53–83.
 38. Wielgat Z., 2009. Rekultywacja Jeziora Ełckiego. MS, Wszechnica Mazurska, Olecku.
 39. WIOŚ [Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie], 2012. Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2011 roku. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Olsztyn (http://wios.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=305%3Araport-o-stanie-rodowiska-wojewodztwa-warmisko-mazurskiego-w-2010-roku&Itemid=135; accessed: 11 December 2012).
 40. Yamamoto K., Nakamura M., 2004. An examination of land use controls in the Lake Biwa watershed from the perspective of environmental conservation and management. Lakes & Reservoirs: Research & Management 9(3–4): 217–228. DOI: 10.1111/j.1440-1770.2004.00251.x.