AGRICULTURE OF THE CZECH REPUBLIC IN THE 21ST CENTURY: FROM PRODUCTIVISM TO POST-PRODUCTIVISM
PDF

Keywords

agriculture
EU Common Agricultural Policy
Czech Republic
post-productivism
Agrocenzus

How to Cite

Věžník, A., Král, M., & Svobodová, H. (2013). AGRICULTURE OF THE CZECH REPUBLIC IN THE 21ST CENTURY: FROM PRODUCTIVISM TO POST-PRODUCTIVISM. Quaestiones Geographicae, 32(4), 7–14. https://doi.org/10.2478/quageo-2013-0029

Abstract

During last two decades Czech agriculture has gone through significant changes: the transition of agriculture in the 1990s and the entrance of the Czech Republic into the EU and its commitment to the Common Agricultural Policy (CAP). Both of these changes contributed to the structural and regional differentiation of Czech agriculture and exposed it to competition with the whole of Europe. Furthermore, CAP exposed Czech agriculture to uneven conditions for farmers within the EU. The most significant results of these changes have been a decrease in the agricultural sector output, a reduction in farm animals bred, and shrinkage of arable land. On the other hand, many non-productive and non-agricultural activities in the rural areas are subsidised, which offers farmers new possibilities of development. The aim of this paper is to analyse the structural and spatial change in Czech agriculture between 2000 and 2010 on the basis of Agrocenzus data supplemented by opinions of farmers gained in a series of interviews.

https://doi.org/10.2478/quageo-2013-0029
PDF

References

Adamec R., Franěk D., 2011. Situační a výhledová zpráva: Cukr, cukrová řepa (Situation and outlook report: Sugar, sugar beet). Ministerstvo zemědělství ČR, Praha.

Agrocenzus 2000. Czech Statistical Office, Praha.

Agrocenzus 2010. Czech Statistical Office, Praha.

Bečvářová V., 2008. Vývoj českého zemědělství v evropském kontextu (Development of Czech agriculture in the European context). Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Brno.

Budňáková M., 2009. Situační a výhledová zpráva: Půda (Situation and outlook report: Land). Ministerstvo zemědělství ČR, Praha.

Grykień S., 2004. Przekształcenia w rolnictwie Europy Środkowo- Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem nowych krajów związkowych Niemiec, Polski i Ukrainy (Transformation of agriculture in Central and Eastern Europe with special emphasis on new federal states of Germany, Poland and Ukraine). Wydawnictwo Universytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Hasiński W., 1999. Rolnictwo indywidualne na Dolnym Śląsku w okresie transformacji systemowej (Individual agriculture in Lower Silesia during the systemic transition). Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

Ilbery B.W., Bowler I.R., 1998. From agricultural productivism to post-productivism. In: Ilbery B. (ed.), The geography of rural change. Longman, Essex: 57-84.

Jančák V., Götz A., 1997. Územní diferenciace českého zemědělství a její vývoj (Spatial differentiation of Czech agriculture and its development). Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha.

Kołodziejczak A., 2006. Agriculture and the countryside in Poland: alternative scenarios of change. Quaestiones Geographicae 25(B): 47-52.

Kołodziejczak A., Kossowski T., 2011. Diversification of farming systems in Poland in the years 2006-2009. Quaestiones Geographicae 30(2): 49-52.

Konečný O., 2013. Multifunkcionalita: geografie, venkov, zemědělství (Multifunctionality: Geography, rural areas, agriculture). Sborník z Výroční konference České geografické společnosti. Masarykova univerzita, Brno: 182-189.

Kůst F., Potměšilová J., 2011. Situační a výhledová zpráva: Obiloviny (Situation and outlook report: Cereals). Ministerstvo zemědělství ČR, Praha.

Némethová J., 2009. Agropotravinárské štruktury okresu Nitra (Agrifood structure of the Nitra district). Univerzita K. F. Nitra, Prír. fakulta. Nitra.

Niggli U., 2008. Ekologické zemědělství - cesta pro udržitelnost v zemědělské praxi (Organic farming - the way for sustainability in agricultural practice). In: Šarapatka B., Niggli U. (eds), Zemědělství a krajina: cesty k vzájemnému souladu. Univerzita Palackého, Olomouc.

Pavlů M., Roubalová M., 2011. Situační a výhledová zpráva: Vepřové maso, drůbež a vejce (Situation and outlook report: Pork, poultry and eggs). Ministerstvo zemědělství ČR, Praha.

Perlín R., Hupková M., 2010. Venkovy a venkované (Rural areas and villagers). Univerzita Karlova, Praha.

Roubalová M., Vodička J., 2011. Situační a výhledová zpráva: Skot - hovězí maso (Situation and outlook report: Cattle - beef). Ministerstvo zemědělství ČR, Praha.

Spišiak P., 2005. Agrorurálne štruktury Slovenska po roku 1989 (Agrorural structures of Slovakia after 1989). Geografika, Bratislava.

Svatoš M., Smutka L., 2009. Influence of the EU enlargement on the agrarian foreign trade development in member states. Agricultural Economics 55(5): 233-249.

Svatoš M., Smutka L., 2012. Development of agricultural trade and competitiveness of the commodity structures of individual countries of the Visegrad Group. Agricultural Economics 58(5): 222-238.

Svobodová H., Věžník A., 2011. Impacts of the Common Agricultural Policy of the European Union in the Vysočina region (Czech Republic) by the view of the farmers. Journal of Central European Agriculture 12(4): 726-736. DOI: 10.5513/JCEA01/12.4.982

Svobodová H., Konečný O., Binek J., Chabičovská K., Holeček J., Galvasová I., Věžník A., Hynek A., 2011. Synergie ve venkovském prostoru (Synergies in rural areas). GaREP, Brno.

Věžník A., Konečný O., 2011. Agriculture of the Czech Republic after accession to the EU: Regional differentiation. Moravian Geographical Reports 19(1): 50-60.

Zawalińska K., 2004. The competitiveness of Polish agriculture in the context of integration with the European Union. UW, Warszawa.