TRANSACTIONS IN LAND IN THE SUBURBAN ZONE OF BYDGOSZCZ OVER THE YEARS 2007–2010
PDF

Keywords

land-use pattern
agricultural land
built land
unbuilt land
recreational land
sale/purchase transactions
market value

How to Cite

Głębocki, B., & Perdał, R. (2013). TRANSACTIONS IN LAND IN THE SUBURBAN ZONE OF BYDGOSZCZ OVER THE YEARS 2007–2010. Quaestiones Geographicae, 32(4), 103–116. https://doi.org/10.2478/quageo-2013-0037

Abstract

This article offers a spatial analysis of transactions in land seen against the resources of land and its use pattern in the Bydgoszcz suburban zone over the years 2007-2010. The research covered individual transactions aggregated into geodetic precincts by type of land. Its object was the most popular types of land, viz. farmland, built and unbuilt urbanised land, and recreational land. The analysis embraced the number of sale/purchase transactions concluded, the mean area of lots, and their market value.

https://doi.org/10.2478/quageo-2013-0037
PDF

References

Brzeski W.J., Cichoń D., Jurek K., Rogatko B., 2008. Nieruchomości w Polsce. Pośrednictwo i zarządzanie. Kompendium (Land in Poland. Intermediation and management. A compendium). Europejski Instytut Nieruchomości, Warszawa-Kraków.

Cymerman R., Hopfer I., 2005. Wycena nieruchomości. Zasady i procedury (Land appraisal. Rules and procedures). Warszawa.

Głębocki B., 2011. Rynek nieruchomości gruntowych w Bydgoszczy - zasoby i wielkość obrotów w latach 2007-2009 (Land market in Bydgoszcz - resources and volume of transactions in the years 2007-2009). In: Marciniak K., Sikora K., Sokołowski D. (eds), Koncepcje i problemy badawcze geografii. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Bydgoszcz: 345-361. ISBN 978-83-61036-15-9.

Hozer J. (ed.), 2006. Wycena nieruchomości (Land valuation). Szczecin.

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2009. Tendencje przestrzenne w kształtowaniu cen ziemi w Polsce po 1990 r. (Spatial tendencies in land prices in Poland after 1990). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kałkowski L. (ed.), 2003. Rynek nieruchomości w Polsce (The land market in Poland). Twigger, Warszawa.

Kondracki J., 1994. Geografia Polski. Mezoregiony fizycznogeograficzne (Geography of Poland. Physical-geographic mesoregions). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kondracki J., 2009. Geografia regionalna Polski (Regional geography of Poland). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kucharska-Stasiak E., 1999. Nieruchomość a rynek (Real estate and the market). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kucharska-Stasiak E., 2001. Wartość rynkowa nieruchomości (The market value of land). Twigger, Warszawa.

Maćkiewicz B., 2007. Rynek nieruchomości niezabudowanych w Poznaniu i powiecie poznańskim w latach 1995-2000 (The market in unbuilt land in Poznań and Poznań poviat over the years 1995-2000). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Motek P., 2009. Wielkość rynku nieruchomości niezabudowanych w powiecie puławskim w latach 1995-2004 (Trading volume of unbuilt land in Puławy poviat over the years 1995-2004). In: Kacprzak E., Maćkiewicz B., Motek P. (eds), Uwarunkowania i rozwój rynku nieruchomości niezabudowanych na obszarach atrakcyjnych turystycznie w powiecie puławskim. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 99-112.

Niemczyk R., 2002. Gospodarka nieruchomościami a kwestia katastru (Land management and the cadaster question). Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej, Bydgoszcz.

Źróbek S., Źróbek R., Kuryj J., 2008. Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur (Land management, with a commentary to selected procedures). Wydawnictwo Gall, Katowice.