Wróć do szczegółów artykułu Edictum de Paemeiobrigensibus: kilka drobnych uwag, rec. książki: Edictum de Paemeiobrigensibus. Edykt cesarza Augusta z roku 15 przed Chr., wstęp F. Beltrán Lloris, przekład i komentarz K. Antczak, E. Twarowska-Antczak, Fontes Historiae Antiquae XXVIII,
Pobierz