Wróć do szczegółów artykułu Μία βόλτα κατά τισ παλιέσ εκκλησίεσ τησ θεσσαλονίκησ, δηλαδή επιλεγμένο λεξιλόγιο βυζαντινήσ αρχιτεκτονικήσ
Pobierz