Μία βόλτα κατά τισ παλιέσ εκκλησίεσ τησ θεσσαλονίκησ, δηλαδή επιλεγμένο λεξιλόγιο βυζαντινήσ αρχιτεκτονικήσ

Main Article Content

Karolina Gortych

Abstrakt

Μία βόλτα κατά τισ παλιέσ εκκλησίεσ τησ θεσσαλονίκησ, δηλαδή επιλεγμένολεξιλόγιο βυζαντινήσ αρχιτεκτονικήσ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gortych, K. (2018). Μία βόλτα κατά τισ παλιέσ εκκλησίεσ τησ θεσσαλονίκησ, δηλαδή επιλεγμένο λεξιλόγιο βυζαντινήσ αρχιτεκτονικήσ. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (8), 265-274. https://doi.org/10.14746/snp.2006.08.20
Dział
Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
Biogram autora

Karolina Gortych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

magister, absolwentka Filologii Klasycznej UAM,słuchaczka Wydziałowego Studium DoktoranckiegoWydziału Neofilologii UAM, opiekun naukowy: prof.dr hab. Krystyna Tuszyńska-Maciejewska