Scripta Neophilologica Posnaniensia

Aktualny numer

Tom 22 (2022)
Opublikowany 2022 grudnia 30

Czasopismo Scripta Neophilologica Posnaniensia jest czasopismem ogólnowydziałowym Wydziału Neofilologii UAM o charakterze rocznika, poświęconym zagadnieniom językoznawczym, literaturoznawczym i kulturoznawczym. Scripta Neophilologica Posnaniensia jest przede wszystkim forum publikacyjnym integrującym wielowątkową twórczość naukową pracowników Wydziału Neofilologii UAM, w tym również wybijających się słuchaczy Szkoły Doktorskiej przy Szkole Nauk o Języku i Literaturze UAM ale również zaproszonych autorów z innych ośrodków akademickich w Polsce i zagranicą. Jednocześnie chcemy podkreślić, iż czasopismo Scripta Neophilologica Posnaniensia ma formułę otwartą i zakłada ekumenizm językowy, zgodnie z którym w czasopiśmie umieszczane są artykuły w róznych językach narodowych i etnicznych.

INDEKSOWANE W: ERIH PLUS, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Norwegian register for scientific journals, POL-index, WorldCat
WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 40

DOI:
10.14746/snp ISSN: 1509-4146 LICENCJA: Licencja Creative Commons Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ogłoszenia

SNP XXIII

Szanowni Państwo,

zapraszamy do nadsyłania artykułów do XXIII Tomu Scripta Neophilologica Posnaniensia, który ukaże się w 2023 roku. Na teksty artykułów czekamy do 30 czerwca 2023 r.

Adres kontaktowy: jpuppel@amu.edu.pl

Z poważaniem,

Redakcja SNP


Więcej…

2022 grudnia 16

Zwyżka punktacji SNP

 1 grudnia 2021 roku ukazał się nowy ministerialny wykaz czasopism i materiałów z konferencji. W nowym wykazie czasopismo Scripta Neophilologica Posnaniensia uzyskało 40 punktów. 


Więcej…

2021 grudnia 5

SCRIPTA NEOPHILOLOGICA POSNANIENSIA na liście czasopism ERIH PLUS

Miło nam poinformować, że z dniem 10 lipca 2019 r. czasopismo SCRIPTA NEOPHILOLOGICA POSNANIENSIA znalazło się na liście referencyjnej czasopism ERIH PLUS
Więcej…

2019 lipca 11

Strony: tytułowa i redakcyjna

3-4
Spis treści
PDF

Językoznawstwo

Marlena Iwona Bielak
7-23
Rozwój kompetencji komunikacyjnej studenta specjalności ‘Język angielski w biznesie i zarządzaniu’ oraz ‘Lektor i tłumacz języka angielskiego’ w przestrzeni uczelni o profilu praktycznym
PDF
Maciej Buczowski, Marta Eliza Strukowska
25-37
Speech act-based legitimisation in selected inaugural speeches of British Prime Ministers
PDF (English)
Dominika Dykta, Lucyna Marcol-Cacoń
39-53
O specyfice włoskich tekstów prasowych
PDF
Judyta Filar-Pieczkowska
55-67
Rozwój kompetencji językowo-komunikacyjnej ucznia języka angielskiego w ekosystemie szkolnym. Obserwacje poszerzone o doświadczenia w nauczaniu podczas pandemii Covid-19 w 2020 roku
PDF
Dominika Glinkowska
69-96
Rysunek dziecka jako komunikat w diadzie komunikacji wizualnej dorosły- dziecko
PDF
Marta Koszko
97-113
Znikające świadectwo wielokulturowej tradycji miasteczek oraz ich lokalnego dziedzictwa na przykładzie pejzażu językowego Dzierżoniowa (Rychbach/Reichenbach).
PDF
Jamila Oueslati
115-151
Kalendarz rolniczy Ḡaylāna w tunezyjskiej kulturze ludowej – między mitem a rzeczywistością: próba analizy socjolingwistycznej
PDF
Joanna Puppel
153-156
Gestural minds unfolding: on becoming fully equipped and fully licensed gestural signers
PDF (English)
Stanisław Puppel
157-168
O zjawisku uścisku imperatywnego i życiu człowieka w dwóch ‘domach’ i dwóch podwójnych helisach w kontekście ‘języka państwowego’
PDF
Barbara Skowronek
169-178
Dysfunkcja słuchu nie jest przeszkodą w uczeniu się języka obcego
PDF
Artur Urbaniak
179-192
Contemporary homo politicus as an ideal orator. A pragmalinguistic analysis of the inaugural addresses of American presidents from 1981 to 2021
PDF (English)

Noty o autorach

Redakcja Czasopisma
281-283
Noty o autorach
PDF
Wyświetl wszystkie wydania