Czasopismo Scripta Neophilologica Posnaniensia jest czasopismem ogólnowydziałowym Wydziału Neofilologii UAM o charakterze rocznika, poświęconym zagadnieniom językoznawczym, literaturoznawczym i kulturoznawczym. Scripta Neophilologica Posnaniensia jest przede wszystkim forum publikacyjnym integrującym wielowątkową twórczość naukową pracowników Wydziału Neofilologii UAM, w tym również wybijających się słuchaczy Wydziałowego Studium Doktoranckiego ale również zaproszonych autorów z innych ośrodków akademickich w Polsce i zagranicą. Jednocześnie chcemy podkreślić, iż czasopismo Scripta Neophilologica Posnaniensia ma formułę otwartą i zakłada ekumenizm językowy, zgodnie z którym w czasopiśmie umieszczane są artykuły w róznych językach narodowych i etnicznych.

INDEKSOWANE W:
ERIH PLUS, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Norwegian register for scientific journals, POL-index, WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 40

DOI:
10.14746/snp
ISSN: 1509-4146
LICENCJA:
Licencja Creative Commons

Zwyżka punktacji SNP

2021-12-05

 1 grudnia 2021 roku ukazał się nowy ministerialny wykaz czasopism i materiałów z konferencji. W nowym wykazie czasopismo Scripta Neophilologica Posnaniensia uzyskało 40 punktów. 

Tom 21 (2021)

Opublikowane: 2021-12-15

Wyświetl wszystkie numery