Redaktor Naczelny

Prof. zw. dr hab. Stanisław Puppel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Z-ca Redaktora Naczelnego

Prof. UAM dr hab. Joanna Puppel-Wobalis, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska