Scripta Neophilologica Posnaniensia

Aktualny numer

Tom 23 (2023)
Opublikowany 2023 grudnia 6

Czasopismo Scripta Neophilologica Posnaniensia jest czasopismem ogólnowydziałowym Wydziału Neofilologii UAM o charakterze rocznika, poświęconym zagadnieniom językoznawczym, literaturoznawczym i kulturoznawczym. Scripta Neophilologica Posnaniensia jest przede wszystkim forum publikacyjnym integrującym wielowątkową twórczość naukową pracowników Wydziału Neofilologii UAM, w tym również wybijających się słuchaczy Szkoły Doktorskiej przy Szkole Nauk o Języku i Literaturze UAM ale również zaproszonych autorów z innych ośrodków akademickich w Polsce i zagranicą. Jednocześnie chcemy podkreślić, iż czasopismo Scripta Neophilologica Posnaniensia ma formułę otwartą i zakłada ekumenizm językowy, zgodnie z którym w czasopiśmie umieszczane są artykuły w róznych językach narodowych i etnicznych.

INDEKSOWANE W:

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Norwegian register for scientific journals, POL-index, Federacja Bibliotek Cyfrowych, Polska Biblioteka Naukowa, ICI World of Journals, WorldCat, Google Scholar 


WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2024): 40

DOI:
10.14746/snp

ISSN: 1509-4146   E-ISSN:  2956-7890

LICENCJA:

Licencja Creative Commons

Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ogłoszenia

SNP XXIV

zapraszamy do nadsyłania artykułów do XXIV Tomu Scripta Neophilologica Posnaniensia, który ukaże się w 2024 roku. Na teksty artykułów czekamy do 30 czerwca 2024 r.

Adres kontaktowy: jpuppel@amu.edu.pl

Z poważaniem,

Redakcja SNP


Więcej…

2023 grudnia 8

Zwyżka punktacji SNP

 1 grudnia 2021 roku ukazał się nowy ministerialny wykaz czasopism i materiałów z konferencji. W nowym wykazie czasopismo Scripta Neophilologica Posnaniensia uzyskało 40 punktów. 


Więcej…

2021 grudnia 5

SCRIPTA NEOPHILOLOGICA POSNANIENSIA na liście czasopism ERIH PLUS

Miło nam poinformować, że z dniem 10 lipca 2019 r. czasopismo SCRIPTA NEOPHILOLOGICA POSNANIENSIA znalazło się na liście referencyjnej czasopism ERIH PLUS
Więcej…

2019 lipca 11

Noty o autorach

Redakcja Czasopisma
281-283
Noty o autorach
PDF
Wyświetl wszystkie wydania