Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy artykułów proszeni są o dostarczenie na adres e-mail redakcji keko@amu.edu.pl :


1. Abstraktu artykułu w językach polskim i angielskim,

2. Słów kluczowych danego artykułu w językach polskim i angielskim,

3. Krótkiej notki o Autorze wraz z identyfikatorem autora ORCID (https://pl.wikipedia.org/wiki/ORCID),

4. Adresu e-mail Autora do kontaktu/upublicznienia w sytemie PRESSto.

5. Rekomendacji pracownika samodzielnego - dotyczy Autorów z tytułem magistra lub stopniem doktora,

6. Tekstu artykułu przygotowanego według niżej wymienionych wskazówek edytorskich do Tomu Scripta Neophilologica Posnaniensia:
Nr 1    Rodzaj czcionki: Times New Roman
Nr 2    Rozmiar czcionki: 12
Nr 3    Odstęp między wierszami: 1,5
Nr 4    Format strony: strona bez nagłówka i stopki, bez numeracji stron
Nr 5    Format tytułu artykułu: tytuł artykułu oraz imię i nazwisko autora - bez ozdobników, wycentrowane, czcionka Times New Roman 12, wielkość liter – jak w zdaniu - zob. przykład poniżej
Nr 6    Format śródtytułów: czcionka Times New Roman 12 pogrubiona
Nr 7    Format bibliografii: MLA (Modern Language Association) – zob. przykłady poniżej
Nr 8    Nota o autorze: krótka nota zawierająca tytuł/stopień naukowy/afiliację autora/ e-mail
Nr 9    Krótki abstrakt artykułu w języku polskim oraz angielskim wraz ze słowami kluczowymi


Ad Nr 5: przykład:

The role of geopolitics in language planning and language politics in Brazil
Kanavillil Rajagopalan
Nr 7: przykłady:

(a)    Artykuł w zbiorze:

Booth, S. 2004. ”On the value of Shakespeare”. W zbiorze: McDonald, R. (red.). Shakespeare anthology of criticism and theory 1945-2000. Oxford: Blackwell. 225-244.

(b)    Artykuł w czasopiśmie:

Arreola, D.D. 1984. ”Mexican American exterior murals”. Geographical Review 74.4. 409-424.

(c)    Monografia:

Majer, A. 2010. Socjologia i przestrzeń miejska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

(d)    Redakcja tomu:

Tokarski, R. (red.). 2010. Relatywizm w kulturze i językoznawstwie. Lublin: UMCS.