Kontakt
Collegium Martineum
ul. Św. Marcin 78
61-809 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Joanna Puppel-Wobalis
Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wsparcie techniczne

Pressto
Telefon 618293866