Kontakt

Collegium Martineumul. Św. Marcin 7861-809 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Joanna Puppel-Wobalis
prof. UAM dr hab.
Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wsparcie techniczne

Pressto
Tel. 618293866