Nr 8 (2006)

Strony: tytułowa i redakcyjna

III-IV
Spis treści
PDF

Językoznawstwo

Jerzy Bańczerowski
3-24
A contribution to a theory of transitivity in Japanese (A tentative draft)
PDF
Marta Bogusławska-Tafelska
25-34
Defective instrumental motivation as a cognitive rescue mechanism of the minimal learner
PDF
Anna Ewert
35-47
A dynamic model of multilingualism: developmental changes in L1 morphology of Polish students of English
PDF
Katarzyna Karpińska-Szaj
49-58
Nauka języka obcego jako składnik rewalidacji mowy
PDF
Hanna Komorowska
59-81
Intercultural competence in ELT syllabus and materials design
PDF
Joanna Kubaszczyk
83-96
Zu den Substantivkomposita des Polnischen aus kontrastiver Perspektive
PDF
Elżbieta Łukasiewicz
97-113
What kind of system is language? – On the revelance of General Systems Theory to language studies
PDF
Małgorzata Martyńska
115-123
The types of bilingualism that a bilingual represents have a significant impact on the volume and types of interference and resultant errors
PDF
Katarzyna Mecner
125-138
Zum Artikel im Deutschen, Schwedischen und Englischen unter vergleichendem Aspekt mit dem Polnischen. Eine Bestandsaufnahme
PDF
Beata Mikołajczyk
139-146
Wypełnienie postpola we współczesnej niemczyźnie
PDF
Henryk Misterski
147-161
Problem identyfikacji najstarszego zasobu leksykalnego pochodzenia dackiego w języku rumuńskim (terminologia substratu wobec paraleli albańskich)
PDF
Gudlaug Nedrelid
163-173
Eingefűhrte Familiennamen und Namenmoden
PDF
Agnieszka Poźlewicz
175-184
Die exklusiven expositiven Partikeln genau, eben und ausgerechnet und ihre Polnischen Entsprechungen
PDF
Joanna Puppel
185-207
A socio-pragmatic approach to nonverbal communication with reference to the formal classroom setting
PDF
Czesława Schatte, Christoph Schatte
209-222
Deutsche und Polnische Ergänzungsfragen und Antworten auf sie
PDF
Elżbieta Wąsik
223-234
Porozumiewanie się językowe jako gatunkowo-specyficzna właściwość człowieka uwarunkowana rozwojem ekologiczno-społecznym ludzkości
PDF
Ewa Żebrowska
235-245
Dialektologia niemiecka i jej przedmiot
PDF

Noty o autorach

Stanisław Puppel
325-327
Noty o Autorach
PDF