Fiński epos narodowy Kalewala. Geneza – struktura – motywy. Znaczenie dla fińskiego języka, literatury i sztuki

Main Article Content

Bolesław Mrozewicz

Abstrakt

Fiński epos narodowy Kalewala. Geneza – struktura – motywy. Znaczenie dla fińskiego języka, literatury i sztuki

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mrozewicz, B. (2018). Fiński epos narodowy Kalewala. Geneza – struktura – motywy. Znaczenie dla fińskiego języka, literatury i sztuki. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (8), 275-281. https://doi.org/10.14746/snp.2006.08.21
Dział
Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
Biogram autora

Bolesław Mrozewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor habilitowany, adiunkt w Zakładzie FilologiiUgrofińskiej, Instytut Językoznawstwa UAM