Για τη γλώσσα του Διονύσιου Σολωμού

Main Article Content

Anastazja Chatzigiannidi

Abstrakt

Για τη γλώσσα του Διονύσιου Σολωμού

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Chatzigiannidi, A. (2018). Για τη γλώσσα του Διονύσιου Σολωμού. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (8), 257-263. https://doi.org/10.14746/snp.2006.08.19
Dział
Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
Biogram autora

Anastazja Chatzigiannidi, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

magister, absolwentka Wydziału Studiów Słowiańskich,Bałkańskich i Wschodnich (kierunek: StudiaSłowiańskie) na Uniwersytecie Macedońskim wSalonikach, Grecja, słuchaczka Wydziałowego StudiumDoktoranckiego Wydziału Neofilologii UAM, opiekunnaukowy: prof. dr hab. Krystyna Tuszyńska-Maciejewska