Сестры Павла Филонова (Воспоминания)
PDF

Jak cytować

Pazuchin, R. (2018). Сестры Павла Филонова (Воспоминания). Scripta Neophilologica Posnaniensia, (8), 283–292. https://doi.org/10.14746/snp.2006.08.22

Abstrakt

Paweł Filonow (1883 – 1941) był jednym z najbardziej utalentowanych i tajemniczych malarzy rosyjskiej awangardy początku XX wieku. W jego twórczości splotły się w dziwny sposób rewolucyjno-nowatorskie abstrakcje z mistyczno-religijną symboliką. Niładze radzieckie. Filonow spędził ciężkie życie pełne nędzy i poniżeń; zmarł on z głodu na samym początku Blokady Leningradu. W
latach 50-ch poprzedniego wieku miałem smutne szczęście poznać jego siostry, zapomniane przez społeczeństwo, i być świadkiem ich rozpaczliwej walki o wyżywanie i o ocalenie drogocennych obrazów brata, którym ciągle groziło zniszczenie.
https://doi.org/10.14746/snp.2006.08.22
PDF