Problem identyfikacji najstarszego zasobu leksykalnego pochodzenia dackiego w języku rumuńskim (terminologia substratu wobec paraleli albańskich)

Main Article Content

Henryk Misterski

Abstrakt

Problem identyfikacji najstarszego zasobu leksykalnego pochodzenia dackiego
w języku rumuńskim (terminologia substratu wobec paraleli albańskich)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Misterski, H. (2018). Problem identyfikacji najstarszego zasobu leksykalnego pochodzenia dackiego w języku rumuńskim (terminologia substratu wobec paraleli albańskich). Scripta Neophilologica Posnaniensia, (8), 147-161. https://doi.org/10.14746/snp.2006.08.11
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Henryk Misterski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

emerytowany profesor zwyczajny, doktor habilitowany,
rumunista, językoznawca