Problem identyfikacji najstarszego zasobu leksykalnego pochodzenia dackiego w języku rumuńskim (terminologia substratu wobec paraleli albańskich)

Main Article Content

Henryk Misterski

Abstrakt

Problem identyfikacji najstarszego zasobu leksykalnego pochodzenia dackiegow języku rumuńskim (terminologia substratu wobec paraleli albańskich)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Misterski, H. (2018). Problem identyfikacji najstarszego zasobu leksykalnego pochodzenia dackiego w języku rumuńskim (terminologia substratu wobec paraleli albańskich). Scripta Neophilologica Posnaniensia, (8), 147-161. https://doi.org/10.14746/snp.2006.08.11
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Henryk Misterski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

emerytowany profesor zwyczajny, doktor habilitowany,rumunista, językoznawca