Porozumiewanie się językowe jako gatunkowo-specyficzna właściwość człowieka uwarunkowana rozwojem ekologiczno-społecznym ludzkości
PDF

Jak cytować

Wąsik, E. (2018). Porozumiewanie się językowe jako gatunkowo-specyficzna właściwość człowieka uwarunkowana rozwojem ekologiczno-społecznym ludzkości. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (8), 223–234. https://doi.org/10.14746/snp.2006.08.16

Abstrakt

Porozumiewanie się językowe jako gatunkowo-specyficzna właściwość człowieka uwarunkowana rozwojem ekologiczno-społecznym ludzkości
https://doi.org/10.14746/snp.2006.08.16
PDF

Bibliografia

Aitchison, Jean 2002 [1994, 2000]. Ziarna mowy. Początki i rozwój języństwowy Instytut Wydawniczy [The Seeds of Speech.

Language Origin and Evolution. Cambridge – New York: Cambridge University Press].

Baran, Bogdan 1996. Heidegger Martin (1886-1976). Sein und Zeit. W: Barbara Skarga (red.) 1996, tom 4: 182-193.

Bittner, Ireneusz 1997/2000. Filozofia człowieka. Zarys dziejów i przegląd stanowisk. Wyd. 2, poszerzone, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Cassirer, Ernst 1971/1977/1998 [1944]. Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury. Przeł. Anna Staniewska. Przedm. Bogdan Suchodolski. Wyd. 3, Warszawa: Czytelnik [An Essay on

Man: An Introduction to the Philosophy of Human Culture. New Haven, Yale University Press; London, H. Milford, Oxford University Press].

Dehnel, Piotr, Beata Sierocka 2003. Posłowie. Rozmowa, którą jesteśmy. Kilka uwag o hermeneutyce filozoficznej Hansa-Georga Gadamera. W: Gadamer, Hans-Georg 2003: 161-183.

Fromm, Erich 1995/1997/2002 [1976]. Mieć czy być? Przeł. Jan Karłowski. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis [To Have or to Be? New York: Harper and Row].

Gadamer, Hans-Georg 2003 [{1967} 1986] Retoryka, hermeneutyka i krytyka ideologii. Metakrytyczne rozważania wokół prawdy i metody. [Rhetorik, Hermeneutik und Ideologiekritik. W: Hans-Georg Gadamer 1986. Gesammelte Werke Bd. 2. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 232-250]. Przeł. Piotr Dehnel. W: Hans-Georg Gadamer 2003: 73-98.

Gadamer, Hans-Georg 2003 [{1970} 1986] Język i rozumienie [Sprache und Verstehen. W: Gadamer, Hans-Georg 1986. Gesammelte Werke Bd. 2. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul

Siebeck), 184: 198]. Przeł. Beata Sierocka. W: Gadamer, Hans-Georg 2003: 5–24.

Gadamer, Hans-Georg 2003 [{1984} 1986] Tekst i interpretacja [Text und Interpretation. W: Hans-Georg Gadamer 1986. Gesammelte Werke Bd. 2. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul

Siebeck), 330: 360]. Przeł. Piotr Dehnel. W: Hans-Georg Gadamer 2003: 99-141.

Gadamer, Hans-Georg 2003 [{1985} 1993] Granice języka [Grenzen der Sprache. W: Gadamer, Hans-Georg 1993. Gesammelte Werke Bd. 8. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck),

-361]. Przeł. Beata Sierocka. W: Gadamer, Hans-Georg 2003: 25-40.

Gadamer, Hans-Georg 2003. Język i rozumienie. Wybór, przekład i posłowie Piotr Dehnel i Beata Sierocka. Warszawa: Fundacja Aletheia.*

Gehlen, Arnold 2001 [{1986} 1961 & 1957]. W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Studia. Przeł. Krystyna Krzemieniowa. Wstępem poprzedził Zbigniew Kuderowicz. Warszawa: Czytelnik [{Anthropologische und sozialpsychologische Untersuchungen,

} (Przejrzane nowe wydanie tytułów): Anthropologische Forschung, 1961 & Die Seele im technischen Zeitalter, 1957, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg].

Haeckel, Ernst [Heinrich Philipp August] 1988 [1866]. Generelle Morphologie des Organismus. Bd. 2: Allgemeine Entwicklungsgeschichte. Reprint. Berlin: Walter de Gruyter.

Holloway, Ralph 1999 [1996]. Evolution of the human brain. W: Lock, Andrew, Charles R. Peters (red.) 1996/1999: 74-125.

Honderich, Ted (red.) 1998 [1995]. Encyklopedia filozofii. Tłum. Jerzy Łoziński. Poznań: Zysk i S-ka [The Oxford Companion to Philosophy. Oxford: Oxford University Press].

Ingold, Tim 1999 [1996]. Social relations, human ecology, and the evolution of culture: an exploration of concepts and definitions. W: Lock, Andrew, Charles R. Peters (red.)

/1999: 178-203.

Lennenberg, Eric H. 1967. Biological Foundations of Language. With appendices by Noam Chomsky and Otto Marx. New York: John Wiley & Sons.

Lock, Andrew, Charles R. Peters (red.) 1996/1999. Handbook of Human Symbolic Evolution. Oxford: Clarendon Press – New York: Oxford University Press/Oxford, UK and Malden, MA: Blackwell Publishers.

Lock, Andrew, Charles R. Peters 1996/1999. Editorial introduction to Part II: Social and sociocultural systems. W: Andrew Lock, Charles R. Peters (red.) 1996/1999: 157-164.

Minissi, Nullo 2002 [1996/2002]. A człowiek wybrał słowo. Przeł. Beata Badyńska-Lipowczan. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego [E l’uomo scelse la parola. (Wyd. 2.) Roma: Herder].

Paul, Hermann 1880. Prinzipien der Sprachgeschichte. Halle, an der Saale: Max Niemeyer.

Pinker, Steven 1994. The Language Instinct. New York, Morrow, London: Penguin.

Pinker, Steven, Paul Bloom 1994. Natural language and natural selection. Behavioral and Brain Sciences 13: 707-784.

Rosner, Katarzyna 1994. Ingarden Roman Witold (1893-1970). Das literarische Kunstwerk. Eine Untersuchung aus dem Grenzgebiet der Ontologie, Logik und Literaturwissenschaft. W:

Barbara Skarga (red.) 1994, tom 1: 177-185.

Skarga, Barbara (red.) 1994-1997. Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. Tom 1-5. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tomasello, Michael 2002 [1999]. Kulturowe źródła ludzkiego poznawania. Przeł. Joanna Rączaszek. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy [The Cultural Origins of Human Cognition. Cambridge, MA: Harvard University Press].

Waddell, Peter J., David Penny 1996/1999. Evolutionary trees of apes and humans from DNA sequences. W: Lock, Andrew, Charles R. Peters (red.) 1996/1999: 53-73.

LICENCJA:
Licencja Creative Commons

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.