Defective instrumental motivation as a cognitive rescue mechanism of the minimal learner
PDF

Jak cytować

Bogusławska-Tafelska, M. (2018). Defective instrumental motivation as a cognitive rescue mechanism of the minimal learner. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (8), 25–34. https://doi.org/10.14746/snp.2006.08.02

Abstrakt

Defective instrumental motivation as a cognitive rescue mechanism of the
minimal learner
https://doi.org/10.14746/snp.2006.08.02
PDF

Bibliografia

Bogusławska-Tafelska, M. ‘Learning as a life strategy’ (forthcoming).

Dykcik, W. (ed.). 2001. Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Green, Ch. F. 1994. ‘Learner drives in second-language acquisition’. In Kral, T. (ed.). 83-94.

Kral, T. (ed.). 1994. Teacher development. Making the right moves. Washington: United States Information Agency.

Maruszewski, T. and E. Ścigała. 1998. Emocje – aleksytymia – poznanie. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Pfeiffer, W. 2001. Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros.

Puppel, S. 2000. ‘An appeal for holism in language studies: on the basic conformity to the general principles, or what is the homunculus doing inside our brains?’. In Puppel, S. (ed.). 67-72.

Puppel, S. (ed.). 2000. Acta Neophilologica II. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Puppel, S. 2003. ‘Psycholinguistics’. In Stekauer, P. and S. Kavka (eds.). 121-148.

Reykowski, J. 1977. Z zagadnień psychologii motywacji. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Stekauer, P. and S. Kavka (eds.). 2003. Rudiments of English linguistics 2. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis. Presov: University of Presov.

Urban, B. 2000. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.