Nauka języka obcego jako składnik rewalidacji mowy
PDF

Jak cytować

Karpińska-Szaj, K. (2018). Nauka języka obcego jako składnik rewalidacji mowy. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (8), 49–58. https://doi.org/10.14746/snp.2006.08.04

Abstrakt

Nauka języka obcego jako składnik rewalidacji mowy
https://doi.org/10.14746/snp.2006.08.04
PDF

Bibliografia

Bowerman, M. 2003. „Rola predyspozycji kognitywnych w przyswajaniu systemu semantycznego”. (w) Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. (red. E. Dąbrowska i W. Kubiński). Kraków: Universitas, str. 254-313.

Castellotti, V. 2001. La langue maternelle en classe de langue étrangère. Paris : Clé International.

Cieszyńska, J. 2000. Od słowa przeczytanego do wydzielanego. Droga nabywania systemu językowego przez dzieci niesłyszące. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Domagała-Zyśk, E. 2003. “Czy istnieje już surdoglottodydaktyka?” Języki Obce w Szkole 4: 3-7.

Domagała-Zyśk, E. 2001. „O uczeniu języka angielskiego uczniów niesłyszących”. Języki Obce w Szkole 7 (numer specjalny): 106-111.

Grzegorczykowa, R. 1999. „Pojęcie językowego obrazu świata”. (w) : Językowy obraz świata (red. J. Bartmiński). Lublin, str. 39-46.

Hupet, M. 1996. „Troubles de la compétence pragmatiques: troubles spécifiques ou dérivés?”. (w): Troubles du développement du langage. Perspectives pragmatiques et discursives. (red. G. De Weck). Paris : Delachaux et Niestlé, str. 61-88.

Karpińska-Szaj, K. 2005. « Przygotowanie nauczycieli języków obcych do pracy w klasach integracyjnych ». (w) Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej (red.). Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM – w druku.

Kurcz, I. 2000. Psychologia języka i komunikacji. Tom 2. Warszawa: Scholar.

Kurkowski, Z. M. 1996. Mowa dzieci sześcioletnich z uszkodzonym narządem słuchu. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Lipińska, E. 2003. Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Maćkiewicz, J. 1999. „Kategoryzacja a językowy obraz świata”. (w) : Językowy obraz świata (red. J. Bartmi

Myczko, K. 2004. „Koncepcja integracyjna w dydaktyce drugiego języka obcego.” (w): Neofilolog 24: 52-57.

Stasiak, H. 2002. „Nauczanie języka niemieckiego jako drugiego języka po angielskim. Konsekwencje dla kształcenia nauczycieli”. (w): European Year of Languages 2001. (red. T. Siek-Piskozub). Poznań: UAM, str. 291-302.

Widła, H. 2005. „Sposób akwizycji kolejnych języków: problemy metodologiczne i implikacje dydaktyczne”. (w): Nauczanie języków obcych w dobie integracji europejskiej (red.). Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM – w druku.