Nauka języka obcego jako składnik rewalidacji mowy

Main Article Content

Katarzyna Karpińska-Szaj

Abstrakt

Nauka języka obcego jako składnik rewalidacji mowy

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Karpińska-Szaj, K. (2018). Nauka języka obcego jako składnik rewalidacji mowy. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (8), 49-58. https://doi.org/10.14746/snp.2006.08.04
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Katarzyna Karpińska-Szaj, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor habilitowany, romanista, językoznawca, adiunktw Zakładzie Dydaktyki Języków Romańskich, InstytutFilologii Romańskiej UAM

Bibliografia

 1. Bowerman, M. 2003. „Rola predyspozycji kognitywnych w przyswajaniu systemu semantycznego”. (w) Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. (red. E. Dąbrowska i W. Kubiński). Kraków: Universitas, str. 254-313.
 2. Castellotti, V. 2001. La langue maternelle en classe de langue étrangère. Paris : Clé International.
 3. Cieszyńska, J. 2000. Od słowa przeczytanego do wydzielanego. Droga nabywania systemu językowego przez dzieci niesłyszące. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 4. Domagała-Zyśk, E. 2003. “Czy istnieje już surdoglottodydaktyka?” Języki Obce w Szkole 4: 3-7.
 5. Domagała-Zyśk, E. 2001. „O uczeniu języka angielskiego uczniów niesłyszących”. Języki Obce w Szkole 7 (numer specjalny): 106-111.
 6. Grzegorczykowa, R. 1999. „Pojęcie językowego obrazu świata”. (w) : Językowy obraz świata (red. J. Bartmiński). Lublin, str. 39-46.
 7. Hupet, M. 1996. „Troubles de la compétence pragmatiques: troubles spécifiques ou dérivés?”. (w): Troubles du développement du langage. Perspectives pragmatiques et discursives. (red. G. De Weck). Paris : Delachaux et Niestlé, str. 61-88.
 8. Karpińska-Szaj, K. 2005. « Przygotowanie nauczycieli języków obcych do pracy w klasach integracyjnych ». (w) Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej (red.). Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM – w druku.
 9. Kurcz, I. 2000. Psychologia języka i komunikacji. Tom 2. Warszawa: Scholar.
 10. Kurkowski, Z. M. 1996. Mowa dzieci sześcioletnich z uszkodzonym narządem słuchu. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 11. Lipińska, E. 2003. Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 12. Maćkiewicz, J. 1999. „Kategoryzacja a językowy obraz świata”. (w) : Językowy obraz świata (red. J. Bartmi
 13. Myczko, K. 2004. „Koncepcja integracyjna w dydaktyce drugiego języka obcego.” (w): Neofilolog 24: 52-57.
 14. Stasiak, H. 2002. „Nauczanie języka niemieckiego jako drugiego języka po angielskim. Konsekwencje dla kształcenia nauczycieli”. (w): European Year of Languages 2001. (red. T. Siek-Piskozub). Poznań: UAM, str. 291-302.
 15. Widła, H. 2005. „Sposób akwizycji kolejnych języków: problemy metodologiczne i implikacje dydaktyczne”. (w): Nauczanie języków obcych w dobie integracji europejskiej (red.). Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM – w druku.