Wróć do szczegółów artykułu Александр Дмитриевич Дуличенко, Основы славянской филологии. Историко-етнографическая и етнолингвистическая проблематика, Т. I–II, Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole 2011, ss. 526+640
Pobierz