Александр Дмитриевич Дуличенко, Основы славянской филологии. Историко-етнографическая и етнолингвистическая проблематика, Т. I–II, Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole 2011, ss. 526+640
PDF

Jak cytować

Lewaszkiewicz, T. (2016). Александр Дмитриевич Дуличенко, Основы славянской филологии. Историко-етнографическая и етнолингвистическая проблематика, Т. I–II, Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole 2011, ss. 526+640. Slavia Occidentalis, (73/1), 215–216. https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.18
https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.18
PDF

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.