OPIS CZASOPISMA
"Slavia Occidentalis. Linguistica" publikuje artykuły dotyczące zarówno problematyki zachodniosłowiańskiego językoznawstwa diachronicznego, jak i językoznawstwa synchronicznego. Dominuje jednak problematyka diachroniczna. Autorzy piszą najczęściej o polszczyźnie, kaszubszczyźnie i językach łużyckich.

INDEKSOWANE W:

ERIH; BazHum

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

ISSN: 0081-0002

Finansowanie czasopisma

2017-08-29

Digitalizacja i upowszechnienie czasopisma „Slavia Occidentalis" t. 68-74 było realizowane przez PTPN w ramach umowy 668/P-DUN/2016 oraz za rok 2018 w ramach umowy 522/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Nr 76/1 (2019)

Opublikowane: 2020-11-13

ŚP. EWA ROGOWSKA-CYBULSKA (21 V 1962 – 27 I 2019)

IZABELA KĘPKA, LUCYNA WARDA-RADYS

231-233

Wyświetl wszystkie numery