OPIS CZASOPISMA
"Slavia Occidentalis. Linguistica" publikuje artykuły dotyczące zarówno problematyki zachodniosłowiańskiego językoznawstwa diachronicznego, jak i językoznawstwa synchronicznego. Dominuje jednak problematyka diachroniczna. Autorzy piszą najczęściej o polszczyźnie, kaszubszczyźnie i językach łużyckich.

INDEKSOWANE W:

ERIH; BazHum

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.14746/so
ISSN: 0081-0002

Aktualizacja platformy PRESSto

2019-12-10

W dniach 11- 20.12.2019r. będzie przeprowadzana aktualizacja platformy PRESSto oraz dostosowanie interfejsu witryny do kolejnej wersji systemu OJS3. W związku z tymi pracami uprzejmie prosimy o o niewprowadzanie nowych artykułów i kont użytkowników. Przerwa w działaniu będzie dotyczyła również obsługi pełnego procesu redakcyjnego. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Z poważaniem,

Redakcja PRESSto

Finansowanie czasopisma

2017-08-29

Digitalizacja i upowszechnienie czasopisma „Slavia Occidentalis" t. 68-74 było realizowane przez PTPN w ramach umowy 668/P-DUN/2016 oraz za rok 2018 w ramach umowy 522/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Nr 76/1 (2019)

Opublikowane: 2020-11-13

ŚP. EWA ROGOWSKA-CYBULSKA (21 V 1962 – 27 I 2019)

IZABELA KĘPKA, LUCYNA WARDA-RADYS

231-233

Wyświetl wszystkie numery