Słowniczek wyrazów weterynarskich wobec polskiej terminologii weterynarynej w Słowniku terminologii lekarskiej polskiej
PDF

Słowa kluczowe

history of the Polish language
Polish veterinary terminology of the 19th century
Słowniczek wyrazów weterynarskich
Słownik terminologii lekarskiej polskiej

Jak cytować

Jankowiak, L. A. (2023). Słowniczek wyrazów weterynarskich wobec polskiej terminologii weterynarynej w Słowniku terminologii lekarskiej polskiej. Slavia Occidentalis, (80/1), 55–65. https://doi.org/10.14746/so.2023.80.5

Abstrakt

The aim of the article is to compare materials from two 19th-century dictionaries that comprise Polish veterinary terminology: Słowniczek wyrazów weterynarskich of 1876 and Słownik terminologii lekarskiej polskiej of 1881. In the dictionary of 1881 there are 284 entries out of 297 contained in the lexicon of 1876. Of these, only 258 entries are full entries. The comparison of their editing in both dictionaries shows that in the lexicon of 1881, 3 foreign headwords had fewer Polish equivalents, 21 had more Polish terms, and 228 had the same number of Polish equivalents. The quantitative changes in the last two groups were accompanied by qualitative changes, involving the replacement of Polish terms. The analysis of Polish veterinary terminology has also shown its strong connections with Polish medical terminology of the time.

https://doi.org/10.14746/so.2023.80.5
PDF

Bibliografia

S 1876 – Janikowski S., Kremer A., Oettinger J., 1876, Słowniczek wyrazów weterynarskich, Kraków.

S 1881 – Janikowski S., Oettinger J., Kremer A., 1881, Słownik terminologii lekarskiej polskiej, Kraków.

Janeczek M., Chrószcz A., Ożóg T., Pospieszny N., 2012, Historia weterynarii i deontologii, Warszawa.

Jankowiak L.A., 2023, O zawartości Słowniczka wyrazów weterynarskich z 1876 roku, „Język Polski”, z. 1, s. 112–128. DOI: https://doi.org/10.31286/JP.00133

Jankowiak L.A., 2015, Synonimia w polskiej terminologii medycznej drugiej połowy XIX wieku (na podstawie Słownika terminologii lekarskiej polskiej z 1881 roku), Warszawa. DOI: https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.5

Jankowiak L.A., 2018, Odchodzenie synonimii z terminologii – na przykładzie polskiej terminologii medycznej przełomu XIX i XX wieku, „Linguistica Copernicana” 15, s. 227-243, DOI: https://doi.org/10.12775/LinCop.2018.014

Jankowiak L.A., 2019, Trwałość synonimii w polskiej terminologii medycznej przełomu XIX i XX wieku, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 54, DOI: https://doi.org/10.11649/sfps.1727

Kośmiński S., 1888, Słownik lekarzów polskich, Warszawa.

PSB – Polski słownik biograficzny, t. 1-52, Kraków–Wrocław–Warszawa 1935-2019.

Wysocka F., 2002, Rola Jozefa Majera w polskiej leksykografii i leksykologii, w: R. Majkowska (red.): Józef Majer 1808–1899. Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 19 listopada 1999 r., Kraków, s. 57-101.