Nr 80/1 (2023)
Slavia Occidentalis, Linguistica

Artykuły i rozprawy

Jolanta Migdał, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk
7-16
Prof. dr hab. Bogdan Walczak (17 II 1942 – 1 II 2022)
https://doi.org/10.14746/so.2023.80.1
PDF
Renata Bura
17-25
Literatura jako ilustracja zagadnień gramatycznych i leksykalnych – casus górnołużycki
https://doi.org/10.14746/so.2023.80.2
PDF
Bogusław Dunaj
27-41
Krótki opis długiej historii języka polskiego
https://doi.org/10.14746/so.2023.80.3
PDF
Adam Fałowski
43-54
Z etymologii polskiej (2): rozgardiasz
https://doi.org/10.14746/so.2023.80.4
PDF
Lucyna Agnieszka Jankowiak
55-65
Słowniczek wyrazów weterynarskich wobec polskiej terminologii weterynarynej w Słowniku terminologii lekarskiej polskiej
https://doi.org/10.14746/so.2023.80.5
PDF
Karalina Kaspiarovich
67-80
Analiza lingwistyczna pieśni polskojęzycznych ze wsi Murowana Oszmianka
https://doi.org/10.14746/so.2023.80.6
PDF
Justyna Kobus
81-89
Wielkopolskie Słowniki Regionalne okolic Gniezna w kontekście potrzeb badawczych tej części regionu
https://doi.org/10.14746/so.2023.80.7
PDF
Anna Kostecka-Sadowa
91-102
Gwarowe nazwy wyrobów ze świniobicia w języku mieszkańców kilku wsi rejonu mościskiego
https://doi.org/10.14746/so.2023.80.8
PDF
Natalia Krępuła
103-113
Funkcjonowanie nazw dawnych zwyczajów gospodarskich we współczesnym języku mieszkańców Kawczyna (gm. Drawsko, pow. czarnkowsko-trzcianecki) – pierzak, dożynki, szczeblik
https://doi.org/10.14746/so.2023.80.9
PDF
Władysław Kupiszewski
115-117
Wspominam niedawno zmarłego mojego przyjaciela – profesora doktora Jana Basarę
https://doi.org/10.14746/so.2023.80.10
PDF
Tadeusz Lewaszkiewicz
119-129
O potrzebie opracowania dziejów kresowej polszczyzny nowogródzkiej
https://doi.org/10.14746/so.2023.80.11
PDF
Jolanta Migdał
131-137
Kościół katolicki w kazaniach Jakuba Wujka. Uwagi wstępne
https://doi.org/10.14746/so.2023.80.12
PDF
Aneta Müller
139-149
Leksyka związana z przygotowaniem piwa w poznańskich inwentarzach mieszczańskich z lat 1528-1601
https://doi.org/10.14746/so.2023.80.13
PDF
Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk
151-157
Uwagi o zmianach semantycznych staropolskich rzeczowników osobowych (na podstawie dzieł leksykograficznych)
https://doi.org/10.14746/so.2023.80.14
PDF
Michał Szczyszek
159-167
Czy istnieje norma językowa? Między snobizmem i modą a potrzebami języka
https://doi.org/10.14746/so.2023.80.15
PDF