Funkcjonowanie nazw dawnych zwyczajów gospodarskich we współczesnym języku mieszkańców Kawczyna (gm. Drawsko, pow. czarnkowsko-trzcianecki) – pierzak, dożynki, szczeblik
PDF

Słowa kluczowe

dialect
lexis
temporal variation
generational variation

Jak cytować

Krępuła, N. (2023). Funkcjonowanie nazw dawnych zwyczajów gospodarskich we współczesnym języku mieszkańców Kawczyna (gm. Drawsko, pow. czarnkowsko-trzcianecki) – pierzak, dożynki, szczeblik. Slavia Occidentalis, (80/1), 103–113. https://doi.org/10.14746/so.2023.80.9

Abstrakt

The article analyzes changes over time (temporal variation) in the name of three old farming habits: pierzak, dożynki and szczeblik. The author analyzed the materials obtained today in terms of generational diversity and compared them with archival data – Adam Tomaszewski and Atlas of the language and folk culture of Greater Poland. The analyzes showed that the generational differentiation is insignificant among the surveyed informants, while the chronological changes of the surveyed names show a varying degree of transformation.

https://doi.org/10.14746/so.2023.80.9
PDF

Bibliografia

AJKLW-III: Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, t. III: Rolnictwo, red. Z. Sobierajski, J. Burszta, Wrocław–Warszawa–Kraków 1982.

AJKLW-VII: Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, t. VII: Kultura społeczna – folklor obrzędowy i muzyczno-taneczny, red. Z. Sobierajski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992.

Gruchmanowa M., 1969, Gwary Kramska, Podmokli i Dąbrówki w województwie zielonogórskim, Zielona Góra.

Gruchmanowa M., 1970, Gwary zachodniej Wielkopolski, Poznań.

Gruchmanowa M., 2003, Wielkopolskie materiały gwarowe zebrane przez Adama Tomaszewskiego, w: Gruchmanowa M., Gwary w ojczyźnie i na obczyźnie, Poznań, s. 32-38.

Kobus J., 2015, Kierunki i dynamika zmian w języku mieszkańców wielkopolskich wsi na przełomie wieków XX i XXI, Poznań.

Sierociuk J., 2003, Założenia metodologiczne badań języka wsi, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. 11, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, Poznań, s. 131-136.

Sobierajski Z., 1985, Teksty gwarowe z zachodniej Wielkopolski, Wrocław.

Tomaszewski A., 1933, Stręblówka, szczeblik, pokopki, zbieranka, „Język Polski” 18, z. 5, s. 143-150.

Tomaszewski A., 1936, Mowa t.zw. Mazurów wieleńskich, Poznań.