Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny serii LINGUISTICA

dr hab. prof. UAM Tadeusz Lewaszkiewicz, UAM, Instytut Filologii Polskiej, Pracownia Dialektologiczna, Polska

Sekretarz i redaktor językowy serii LINGUISTICA

dr hab. Jolanta Migdał, UAM, Polska

Członkowie redakcji serii LINGUISTICA

Rudolf Šrámek

Janusz Siatkowski, UAM

Bogdan Walczak, UAM

Sonja Wölkowa, Niemcy

Karol Zierhoffer, UAM

Redaktor naczelny serii LITTERARIA

prof. zw. dr hab. Bogusław Bakuła, UAM, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej, Polska

Członkowie redakcji serii LITTERARIA

dr hab. prof. UAM Dobrochna Dabert-Bakuła, UAM, Polska

dr hab. prof. UAM Anna Gawarecka, UAM, Polska

dr Emilia Kledzik, UAM, Polska

Rada Naukowa - Seria LINGUISTICA

Bogdan Walczak, UAM

Siergiej Skorwid, Moskwa

Danuta Rytel-Schwarz, Lipsk

Marta Pancikova, Bratysława

doc. Gabriela Olchowa, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická Fakulta, Bańska Bystrzyca, Słowacja

Vera Mitrinović, Belgrad

Tomasz Mika, Poznań

dr hab. prof. UAM Tomasz Lisowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

Janina Labocha, Kraków

Marie Krčmová, Brno

Józef Kość, Lublin

Lechosław Jocz, Gorzów Wielkopolski

Hana Gladková, Praga

Mieczysław Balowski, Poznań, Polska

András Zoltán, Budapeszt

Silvo Torkar, Lublana

Rada Naukowa - Seria LITTERARIA

Josef Dolista, Słowacja

Marta Žilková, Nitra, Słowacja

Miloš Zelenka, Czeskie Budziejowice, Czechia

Zofia Tarajło-Lipowska, Wrocław, Polska

Marie Sobotková, Ołomuniec, Czechia

Dietrich Scholze-Sołta, Budziszyn, Niemcy

Wolfgang Schlott, Brema, Niemcy

Arent van Nieukerken, Amsterdam, Holandia

Mirja Lecke, Bochum, Niemcy

Jan B. Lašek, Praga, Czechia

prof. Dr. Jens Herlth, Université de Fribourg, Szwajcaria

prof. Rolf Fieguth, Universitäten Bern und Fribourg, Szwajcaria

Michael Düring, Kilonia, Niemcy

Tibor Žilka, Nitra, Słowacja