Ogólnopolska konferencja naukowa Języki prawa – prawa języka, Poznań, 21-22 października 2022 roku
PDF

Jak cytować

Graf, M., & Łapa, R. (2023). Ogólnopolska konferencja naukowa Języki prawa – prawa języka, Poznań, 21-22 października 2022 roku . Slavia Occidentalis, (80/1), 177–181. https://doi.org/10.14746/so.2023.80.18

Abstrakt

W dniach 21-22 października 2022 roku odbyła się w Poznaniu Ogólnopolska Konferencja Naukowa Człowiek – Język – Prawo, kontynuująca cykliczne spotkanie po-święcone językowi i komunikacji w sferze administracyjno-prawnej.

https://doi.org/10.14746/so.2023.80.18
PDF