Wielkopolskie Słowniki Regionalne okolic Gniezna w kontekście potrzeb badawczych tej części regionu
PDF

Słowa kluczowe

dialect
lexicography
field research
Wielkopolska

Jak cytować

Kobus, J. (2023). Wielkopolskie Słowniki Regionalne okolic Gniezna w kontekście potrzeb badawczych tej części regionu. Slavia Occidentalis, (80/1), 81–89. https://doi.org/10.14746/so.2023.80.7

Abstrakt

The article presents the state of dialectological documentation for the area of today’s Gniezno County. The author statistically summarized Adam Tomaszewski’s pre-war materials, providing the number of index cards, and listed the research points and hours of recordings for the Atlas of the language and folk culture of Wielkopolska. Then the author cited statistics for contemporary materials, interpreted as field explorations after 2000, deposited in the audio library of the Dialectology Laboratory of Adam Mickiewicz University in Poznań. Explorations related to the development of dictionaries as part of the Wielkopolska Regional Dictionary series have been distinguished, which extend the source database many times in relation to its existing content. This situation proves the need to conduct field research, e.g. using the educational project method.

https://doi.org/10.14746/so.2023.80.7
PDF

Bibliografia

AJKLW – Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, t. I-VI, red. Z. Sobierajski, J. Burszta,

Wrocław [i in.] 1979-1991; t. VII-XI, red. Z. Sobierajski, Wrocław [i in.], Poznań 1992-2005.

SGP PAN-16 – Słownik gwar polskich, z. 16, red. J. Okoniowa, Kraków 2001.

SGP PAN-9 – Słownik gwar polskich. Źródła, z. 9, red. M. Karaś, Wrocław 1997.

WSR-Czw – Słownik języka mieszkańców okolic Czerniejewa. Praca na roli i w gospodarstwie, red. J. Kobus, M. Stępień, Poznań 2018.

WSR-Gn – Słownik języka mieszkańców okolic Gniezna. Święta, wierzenia i przesądy, red. J. Kobus, T. Gniazdowski, Poznań 2018.

WSR-Kłc – Słownik języka mieszkańców okolic Kłecka. Praca na roli i w gospodarstwie, red. J. Kobus, K. Wilkosz (w druku).

WSR-Kol-1 – Gospodarz. Słownik języka mieszkańców powiatu kolskiego, red. B. Osowski, Poznań 2018.

WSR-Kol-2 – Gospodyni. Słownik języka mieszkańców powiatu kolskiego, red. B. Osowski, Poznań 2018.

WSR-Plsz – W kuchni u pleszewian. Słownik języka i kultury mieszkańców powiatu pleszewskiego, red. B. Osowski, Poznań 2019.

WSR-Pob-1 – Słownik języka mieszkańców okolic Pobiedzisk. Praca na roli i w gospodarstwie, red. J. Kobus, A. Migdałek, Poznań 2021.

WSR-Pob-2 – Słownik języka mieszkańców okolic Pobiedzisk. Przyroda, red. J. Kobus, A. Migdałek, Poznań 2023.

Grzelak E., 1984, Integracja językowa we wsi Obora. Nazwy części wozu drewnianego, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Zygmunta Zagórskiego, Poznań.

Gruchmanowa M., 1959, Wielkopolskie materiały gwarowe zebrane przez Adama Tomaszewskiego, „Zeszyty Naukowe UAM. Filologia 3”, nr 23, s. 3-10.

Kaczmarek L., 1957, Adam Tomaszewski, Biuletyn Fonograficzny”, t. 2, s. 11-26.

Karaś H., 2011, Polska leksykografia gwarowa, Warszawa.

Nowak H., 2001, Od Archiwum Fonograficznego do Zakładu Dialektologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w: Gwary dziś. 1. Metodologia badań, red. J. Sierociuk, Poznań, s. 201-212.

Reichan J., Woźniak K., 2001, Perspektywy polskiej leksykografii gwarowej, w: Gwary Dziś. 1. Metodologia badań, red. J. Sierociuk, Poznań, s. 33-42.

Rurek A., 2006, Słownictwo mieszkańców Skrzetuszewa w powiecie gnieźnieńskim, praca magisterska

napisana pod kierunkiem prof. Henryka Nowaka, Poznań.

Sierociuk J., 2021, Wielkopolskie Słowniki Regionalne – założenia leksykograficzne serii, „Gwary Dziś”, vol. 14, s. 289-305. DOI: https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.25

Sierociuk J., 2019, Gwara – nasz język, nasze dziedzictwo, „Przegląd Wielkopolski”, nr 3 (125), s. 4-12.

Sobierajski Z., 1995, Teksty gwarowe ze środkowej Wielkopolski, Poznań.

Sobierajski Z., 2004, Teksty gwarowe ze wsi Żydówko–Łubowo koło Gniezno w Wielkopolsce środkowej (nagrane w roku 1977), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” XI (XXXI), Poznań, s. 153-163.

Tomaszewski A., 1930, Gwara Łopienna i okolicy w północnej Wielkopolsce, Kraków.

Zagórski Z., 1967, Gwary północnej Wielkopolski, Poznań.