Magdalena Gozdek, Nazwy własne w Odporze na odpowiedź kwestyj (1579) Erazma Glicznera. Forma i funkcja, Lublin 2022, ss. 200, Młoda Polonistyka, t. 18.
PDF

Jak cytować

Duda, H. (2023). Magdalena Gozdek, Nazwy własne w Odporze na odpowiedź kwestyj (1579) Erazma Glicznera. Forma i funkcja, Lublin 2022, ss. 200, Młoda Polonistyka, t. 18. Slavia Occidentalis, (80/1), 169–172. https://doi.org/10.14746/so.2023.80.16

Abstrakt

Recenzja: Magdalena Gozdek, Nazwy własne w Odporze na odpowiedź kwestyj (1579) Erazma Glicznera. Forma i funkcja, Lublin 2022, ss. 200, Młoda Polonistyka, t. 18.

https://doi.org/10.14746/so.2023.80.16
PDF

Bibliografia

Magdalena Gozdek, Nazwy własne w Odporze na odpowiedź kwestyj (1579) Erazma Glicznera. Forma i funkcja, Lublin 2022, ss. 200, Młoda Polonistyka, t. 18.