Literatura jako ilustracja zagadnień gramatycznych i leksykalnych – casus górnołużycki
PDF

Słowa kluczowe

Upper Sorbian
grammar
lexis
literature

Jak cytować

Bura, R. (2023). Literatura jako ilustracja zagadnień gramatycznych i leksykalnych – casus górnołużycki. Slavia Occidentalis, (80/1), 17–25. https://doi.org/10.14746/so.2023.80.2

Abstrakt

This article raises the issue of using fiction to present grammatical and lexical phenomena. The subject of the study is the most important Upper Sorbian grammars (Hinc Šewc Gramatika hornjoserbskeje rěče, 1968 and 1976; Helmut Faßke, Siegfried Michalk Grammatik der obersorbischen Schriftsprache der Gegenwart. Morphologie, 1981) and a phraseological dictionary (Anatolij Ivčenko, Sonja Wölke Hornjoserbski frazeologiski słownik, 2004). The aim of the study is to assess the usefulness of linguistic material taken from fiction for illustrating grammatical and lexical issues. The material contained in the mentioned grammars and dictionaries also says a lot about the language of the most frequently cited authors.

https://doi.org/10.14746/so.2023.80.2
PDF

Bibliografia

Faßke H., Michalk S., 1981, Grammatik der obersorbischen Schriftsprache der Gegenwart. Morphologie, Bautzen.

Hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO, online: https://www.korpus.cz/kontext/query?corpname=hotko_v2 (30 marca 2023).

Ivčenko A., Wölke S., 2004, Hornjoserbski frazeologiski słownik, Budyšin / Bautzen.

Lewaszkiewicz T., 2019, Stan badań nad językiem górnołużyckiej twórczości Jurija Brězana, w: Polsko-łużyckie zbliżenia: język – literatura – kultura, red. G.B. Szewczyk, M. Blida, Katowice, s. 36-55.

Šewc H., 1968, Gramatika hornjoserbskeje rěče. 1. zwjazk: fonematika a morfologija, Budyšin.

Šewc-Schuster H., 1976, Gramatika hornjoserbskeje rěče. 2. zwjazk: syntaksa, Budyšin.

Szpila G., 2003, Krótko o przysłowiu, Kraków.