A. B. Strawińska, A. Walicki i A. Łętowski, O stanie polszczyzny północnokresowej. Ortografia – Fonetyka – Zagadnienia gramatyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku / A. B. Strawińska, Leksyka północnokresowa jako element deskrypcji zagadnień ortoepicznych w poradnikach Aleksandra Walickiego i Aleksandra Łętowskiego, Białystok 2022
PDF

Jak cytować

Lewaszkiewicz, T. (2023). A. B. Strawińska, A. Walicki i A. Łętowski, O stanie polszczyzny północnokresowej. Ortografia – Fonetyka – Zagadnienia gramatyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku / A. B. Strawińska, Leksyka północnokresowa jako element deskrypcji zagadnień ortoepicznych w poradnikach Aleksandra Walickiego i Aleksandra Łętowskiego, Białystok 2022. Slavia Occidentalis, (80/1), 173–175. https://doi.org/10.14746/so.2023.80.17

Abstrakt

Recenzje: Tadeusz Lewaszkiewicz, Aneta Bogusława Strawińska, Aleksander Walicki i Aleksander Łętowski o stanie polszczyzny północnokresowej. Ortografia – Fonetyka – Zagadnienia gramatyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2018, ss. 175; Aneta Bogusława Strawińska, Leksyka północnokresowa jako element deskrypcji zagadnień ortoepicznych w poradnikach Aleksandra Walickiego i Aleksandra Łętowskiego. Wydawnictwo PRYMAT, Białystok 2022, ss. 198.

https://doi.org/10.14746/so.2023.80.17
PDF

Bibliografia

Aneta Bogusława Strawińska, Aleksander Walicki i Aleksander Łętowski o stanie polszczyzny północnokresowej. Ortografia – Fonetyka – Zagadnienia gramatyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2018, ss. 175.

Aneta Bogusława Strawińska, Leksyka północnokresowa jako element deskrypcji zagadnień ortoepicznych w poradnikach Aleksandra Walickiego i Aleksandra Łętowskiego. Wydawnictwo PRYMAT, Białystok 2022, ss. 198.