Wróć do szczegółów artykułu A. B. Strawińska, A. Walicki i A. Łętowski, O stanie polszczyzny północnokresowej. Ortografia – Fonetyka – Zagadnienia gramatyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku / A. B. Strawińska, Leksyka północnokresowa jako element deskrypcji zagadnień ortoepicznych w poradnikach Aleksandra Walickiego i Aleksandra Łętowskiego, Białystok 2022
Pobierz