Kościół katolicki w kazaniach Jakuba Wujka. Uwagi wstępne
PDF

Słowa kluczowe

James Wujek
sixteenth century postilla
Catholic Church

Jak cytować

Migdał, J. (2023). Kościół katolicki w kazaniach Jakuba Wujka. Uwagi wstępne. Slavia Occidentalis, (80/1), 131–137. https://doi.org/10.14746/so.2023.80.12

Abstrakt

This article is a preliminary reconnaissance of Jakub Wujek’s presentation in his Lesser Postylla sermons of the Catholic Church and the truths of faith he preached. This reconnaissance confirms that the circumstances of the creation of Wujek’s Lesser Postylla, its genesis, strongly influenced the content of the work. For the universal, Catholic Church was almost always presented by the Jesuit preacher in confrontation with the image of the criticised dissenters. Notably, the picture of the true Church as presented by Wujek in his sermons is fully in line with the doctrine of this religion. Undoubtedly, the picture of the Church painted almost five centuries ago is still valid, as confirmed by confronting Wujek’s remarks with the contemporary version of the official interpretation of the Catholic Church’s doctrine of faith and morals, the Catechism of the Catholic Church, compiled in the second half of the 20th century after the Second Vatican Council.

https://doi.org/10.14746/so.2023.80.12
PDF

Bibliografia

Wujek J., 1909, Postylla mniejsza to jest krótkie kazania albo wykłady świętych Ewangelii na każdą niedzielę i na każde święto wedle samej prawdziwej Kościoła świętego powszechnego dla ubogich kapłanów i gospodarzów i pospolitego człowieka teraz znowu z pilnością napisana, tekst poprawił i wydał A. Kwieciński, Warszawa.

Nowy Korbut – Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”. Piśmiennictwo staropolskie, t. 3, Warszawa 1963.

Katechizm – Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Kolbuszewski K., 1921, Postyllografia polska XVI i XVII wieku, Kraków.

Migdał J., 2005a, O języku kazań Jakuba Wujka – innowiercy w Postylli mniejszej: określenia ich nauki i działań, w: Studia Językoznawcze, t. 4. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin, s. 215-224.

Migdał J., 2005b, Określenia innowierców w kazaniach Jakuba Wujka, w: Język religijny dawniej i dziś. II, red. S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski, Poznań, s. 238-244.

Michałowska T. (red.), 1990, Słownik literatury staropolskiej, przy udziale B. Otwinowskiej, E. Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław.

Starnawski J., 1992, Postylla Wujka wobec Postylli Reja, w: Biblia a kultura Europy, cz. I, Łódź, s. 114-142.