Wróć do szczegółów artykułu Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Językowa kreacja świata w utworach Elizy Orzeszkowej (wybrane zagadnienia). Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2016, ss. 233
Pobierz