Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Językowa kreacja świata w utworach Elizy Orzeszkowej (wybrane zagadnienia). Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2016, ss. 233
PDF

Jak cytować

Lewaszkiewicz, T. (2022). Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Językowa kreacja świata w utworach Elizy Orzeszkowej (wybrane zagadnienia). Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2016, ss. 233. Slavia Occidentalis, (78/1-79/1), 151–153. https://doi.org/10.14746/so.2021/2022.78-79.12
https://doi.org/10.14746/so.2021/2022.78-79.12
PDF