Nr 78/1-79/1 (2022)

Artykuły i rozprawy

Tadeusz Lewaszkiewicz
7-9
Jubileusz 65-lecia pracy naukowej Profesor Jadwigi Zieniukowej
https://doi.org/10.14746/so.2021/2022.78-79.1
PDF
Ondřej Bláha
11-23
Prepositional cases in Czech: toward a typological change
https://doi.org/10.14746/so.2021/2022.78-79.2
PDF (English)
Nicole Dołowy-Rybińska
31-46
Nauczanie języka kaszubskiego. Wokół ideologii jezyków kolateralnych
https://doi.org/10.14746/so.2021/2022.78-79.3
PDF
Ольга М. Геращенко
47-55
На маргінесі лінгвістичних студій: до питання про польські впливи у формулярі «руських» привілейних грамот
https://doi.org/10.14746/so.2021/2022.78-79.4
PDF
Ольга М. Геращенко, Антон П. Штефан
57-66
Iazyk moy pouczytsia prawdi twoiey»: слов’яноруські вставки польською графікою у трактаті Лазаря Барановича
https://doi.org/10.14746/so.2021/2022.78-79.5
PDF
Henryk Jaroszewicz
67-83
Ortografie współczesnego piśmiennictwa śląskojęzycznego
https://doi.org/10.14746/so.2021/2022.78-79.6
PDF
Jerzy Jeszke
85-89
Problem zaniku niemieckich leksemów na obszarze kaszubszczyzny środkowej
https://doi.org/10.14746/so.2021/2022.78-79.7
PDF
Krystyna Kardyni-Pelikánová
91-103
Norwid w Czechach. Dzieje recepcji twórczości
https://doi.org/10.14746/so.2021/2022.78-79.8
PDF
Vladislav Knoll
105-119
Préteritum a kondicionál polského typu v kašubštině a v ruténštině
https://doi.org/10.14746/so.2021/2022.78-79.9
PDF
Jakub Łukaszewski, Wiesław Wydra
121-132
Mnemotechniczne teksty staropolskie ze zbiorów gnieźnieńskich
https://doi.org/10.14746/so.2021/2022.78-79.10
PDF
Michał Szczyszek
133-139
O projekcie słownika polskiego parlamentaryzmu XX WIEKU (lata 1918-2018): Etap wstępny – korpus parlamentarny
https://doi.org/10.14746/so.2021/2022.78-79.11
PDF