Mnemotechniczne teksty staropolskie ze zbiorów gnieźnieńskich
PDF

Słowa kluczowe

old Polish writing
mnemonic poems
“Observant” branch of the Franciscans

Jak cytować

Łukaszewski, J., & Wydra, W. (2022). Mnemotechniczne teksty staropolskie ze zbiorów gnieźnieńskich. Slavia Occidentalis, (78/1-79/1), 121–132. https://doi.org/10.14746/so.2021/2022.78-79.10

Abstrakt

The article contains an edition of mnemonic poems from the late 15th century and from the first half of the 16th century, discovered in the Archdiocese Archives in Gniezno. They contain the conditions for good confession, the church commandments, and reminders of the Franciscan rule.

https://doi.org/10.14746/so.2021/2022.78-79.10
PDF

Bibliografia

Elizondo F., 1984, El „Tractatus de praeceptis” del Ministro General Gonzalo, escrito en 1312-1313, „Laurentianum” 25, Issue 1/2.

Formanowicz L., 1939, Katalog inkunabułów Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie. Zeszyt 1, Poznań, nr 3, 6, 41 I, 85 I, 87, 149, 223 I, 340 I.

Kantak K., 1931, Z poezji bernardyńskiej w XV i XVI wieku, „Pamiętnik Literacki” 28, nr 4.

Kantak K., 1933, Z przeszłości bernardynów bydgoskich, „Przegląd Bydgoski” 1, 1933, z. 2.

Linde S.B., 1860, Słownik języka polskiego, t. 6, Lwów.

Łoś J., 1915, Przeglqd językowych zabytkow staropolskich do r. 1543, Kraków.

Łoś J., 1922, Poczqtki piśmiennictwa polskiego, Lwów.

Rył J., 1972, Katalog inkunabułów Zespołu Seminaryjnego Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 25, nr 16, 50 I, 88, 90, 104, 124, 193, 197, 277, 293.

Wadding L., 1906, Scriptores ordinis minorum, ed. Novissima, Romae.

Wójcik R., 2006, Opusculum de arte memorativa Jana Szklarka. Bernardyński traktat mnemotechniczny z 1504 roku, Poznań.

Wydra W., Rzepka W.R., 2005, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, wyd. 3, Wrocław.