Profesor Irena Kwilecka (20 lutego 1925 – 11 lipca 2022)
PDF

Jak cytować

Łuczak, A. (2022). Profesor Irena Kwilecka (20 lutego 1925 – 11 lipca 2022). Slavia Occidentalis, (78/1-79/1), 171–175. https://doi.org/10.14746/so.2021/2022.78-79.14
https://doi.org/10.14746/so.2021/2022.78-79.14
PDF

Bibliografia

Kwilecka I., 2003, Z Nowolipska w świat, w: I. Kwilecka, Studia nad staropolskimi przekładami Biblii, Poznań, s. 437-449