Międzynarodowa konferencja naukowa „Spotkania onomastyczne. Badania onomastyki pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego” Warszawa – Lublin (online), 15 marca 2021
PDF

Jak cytować

Czapla, A., & Duda, H. (2022). Międzynarodowa konferencja naukowa „Spotkania onomastyczne. Badania onomastyki pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego” Warszawa – Lublin (online), 15 marca 2021. Slavia Occidentalis, (78/1-79/1), 159–170. https://doi.org/10.14746/so.2021/2022.78-79.15
https://doi.org/10.14746/so.2021/2022.78-79.15
PDF

Bibliografia

Аркушин Г.Л. (упоряд.), 2009, Словник варіантів власних імен північно-західної України, Луцьк: Волинський національний університет ім. Лесі Українки.

Дуда Л. (укладачка), 2020, Імена львів'ян першої половини ХХ ст.: частотний слов- ник-довідник (на матеріалі метричних книг церкви св. Параскеви П'ятниці), Львів - Дрогобич - Коло: Львівський національний університет імені Івана Франка.

Геретa Н.М., 2004, Ойконімія північної Хмельниччини, Київ: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Koper M., 2021, Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego, wyd. 2. popr. i uzup., Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kulik I., 2019, Nazwiska krasnostawian w II połowie XVIII wieku: na podstawie metryk osób zmarłych z okresu 1748-1786, Krasnystaw: Wyd. "Polianna".

Нестерчук О., 2021, Українські прiзвіща торчинських Ромів, "Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego" 69, s. 89-99, https://doi.org/10.26485/RKJ/2021/69/6. DOI: https://doi.org/10.26485/RKJ/2021/69/6

Пироженко Я., Сіверська В. (уклад.), 1965, Йосифінська (1785-1788) і Францисканська (1819-1820) метрики. Перші поземельні кадастри Галичини. Покажчик населених пунктів, Київ.

Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W. (red.), 1880-1902, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1-15, Warszawa.

Włoskowicz W., 2021, Uzus toponimiczny. Zarys teorii na przykładzie polskiej toponimii Hu- culszczyzny, Kraków. https://doi.org/10.17651/64007613 DOI: https://doi.org/10.17651/64007613

Торчинський М.М., 1994, Ойконімія Південно-Західного Поділля, Київ