Wróć do szczegółów artykułu Marcin Maciołek, Jolanta Tambor, Głoski polskie. Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2012, ss. 91 + płyta CD, 47 plansz z rentgenogramami głosek polskich.
Pobierz