Nagłowek strony
Wróć do szczegółów artykułu W kręgu opracowań fundamentalnych Sonja Petrović, Bieda w folklorystycznej tradycji Serbów od XIII do XIX wieku. Przyczynek do badań kultury ludowej, Oficyna Wydawnicza Albatros Plus, Belgrad 2014, ss. 494 (srb. Соња Петровић, Сиромаштво у фолклорној традицији Срба од XIII до XIX века. Прилог проучавању народне културе, Издавачко предузеће Албатрос Плус, Београд 2014) Pobierz Pobierz PDF