Wróć do szczegółów artykułu Nowe spojrzenie na czeską poezję awangardową M i c h a ł S t e f a ń s k i, Lekcja maszyny. Przypadki poezji czeskiej awangardy, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2012, ss. 148.
Pobierz