Wróć do szczegółów artykułu Marcin Maciołek, Kształtowanie się nazw owadów w języku polskim. Procesy nominacyjne a językowy obraz świata, Uniwersytet Śląski: Oficyna Wydawnicza WW, Katowice 2013, ss. 304
Pobierz