Wróć do szczegółów artykułu Amanda Pescovitz, Rights Lost in Translation: International Human Rights Law and the States Obligations to Immigrant Language Populations (Prawa zgubione w tłumaczeniu: międzynarodowe prawo ochrony praw człowieka a obowiązki państw wobec imigranckich mniejszości językowych), „George Washington International Law Review” 2020, vol. 52, no. 3
Pobierz