Amanda Pescovitz, Rights Lost in Translation: International Human Rights Law and the States Obligations to Immigrant Language Populations (Prawa zgubione w tłumaczeniu: międzynarodowe prawo ochrony praw człowieka a obowiązki państw wobec imigranckich mniejszości językowych), „George Washington International Law Review” 2020, vol. 52, no. 3

Main Article Content

Agnieszka Narożniak

Abstrakt

Amanda Pescovitz, Rights Lost in Translation: International Human Rights Law and the States Obligations to Immigrant Language Populations (Prawa zgubione w tłumaczeniu: międzynarodowe prawo ochrony praw człowiekaa obowiązki państw wobec imigranckich mniejszości językowych), „George Washington International Law Review” 2020, vol. 52, no. 3

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Narożniak, A. (2021). Amanda Pescovitz, Rights Lost in Translation: International Human Rights Law and the States Obligations to Immigrant Language Populations (Prawa zgubione w tłumaczeniu: międzynarodowe prawo ochrony praw człowieka a obowiązki państw wobec imigranckich mniejszości językowych), „George Washington International Law Review” 2020, vol. 52, no. 3. Studia Prawa Publicznego, (4 (36), 159-160. https://doi.org/10.14746/spp.2021.4.36.8
Dział
Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd wybranych czasopism zagranicznych
Biogram autora

Agnieszka Narożniak, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Agnieszka Narożniak, dr, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, e-mail: agnieszka.narozniak@wsb.poznan.pl, https://orcid.org/0000-0002-3091-9849.