Amanda Pescovitz, Rights Lost in Translation: International Human Rights Law and the States Obligations to Immigrant Language Populations (Prawa zgubione w tłumaczeniu: międzynarodowe prawo ochrony praw człowieka a obowiązki państw wobec imigranckich mniejszości językowych), „George Washington International Law Review” 2020, vol. 52, no. 3
PDF

Jak cytować

Narożniak, A. . (2021). Amanda Pescovitz, Rights Lost in Translation: International Human Rights Law and the States Obligations to Immigrant Language Populations (Prawa zgubione w tłumaczeniu: międzynarodowe prawo ochrony praw człowieka a obowiązki państw wobec imigranckich mniejszości językowych), „George Washington International Law Review” 2020, vol. 52, no. 3. Studia Prawa Publicznego, (4 (36), 159–160. https://doi.org/10.14746/spp.2021.4.36.8

Abstrakt

Amanda Pescovitz, Rights Lost in Translation: International Human Rights Law and the States Obligations to Immigrant Language Populations (Prawa zgubione w tłumaczeniu: międzynarodowe prawo ochrony praw człowieka
a obowiązki państw wobec imigranckich mniejszości językowych), „George Washington International Law Review” 2020, vol. 52, no. 3

https://doi.org/10.14746/spp.2021.4.36.8
PDF