Recenzenci

Recenzenci

Stale współpracujący z SPP 

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski (Uniwersytet Gdański), prof. UKW dr hab. Zbigniew Bukowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski (Uniwersytet Łódzki), prof. UKSW dr hab. Zbigniew Cieślak (Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie), prof. dr hab. Zofia Duniewska (Uniwersytet Łódzki), assoc. prof. dr Aref Fakhry (Światowy Uniwersytet Morski w Malmö), prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini (Uniwersytet Suor Orsola Benincasa w Neapolu), assist. prof. dr. Kateřina Frumarová (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), prof. dr hab. Janusz Gajda (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Ewa Galewska (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Marek Górski (Uniwersytet Szczeciński), prof. ordinario Guerino D’Ignazio (Uniwersytet w Kalabrii), assist. prof. dr. Radomir Jakab (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafàrika w Koszycach), prof. UŁ dr hab. Barbara Jaworska-Dębska (Uniwersytet Łódzki), prof. UMCS dr hab. Beata Jeżyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), assist. prof. dr. Jana Jurníková (Uniwersytet Masaryka w Brnie), prof. dr hab. Karol Kiczka (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Tadeusz Kocowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski), doc. dr Romuald Kraczkowski (Uniwersytet Warszawski), prof. UKW dr hab. Radosław Krajewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), prof. USz dr hab. Rajmund Molski (Uniwersytet Szczeciński), prof. Usz dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Jakub Pawlikowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), prof. dr hab. Łukasz Pohl (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Mariusz Popławski (Uniwersytet Białostocki), prof. dr hab. Andrzej Powałowski (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), assoc. prof. dr Jayesh M. Rathod (Uniwersytet Amerykański w Waszyngtonie), prof. UMK dr hab. Piotr Rączka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Joanna Salachna (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży), prof. UR dr hab. Viktoriya Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Iwona Sierocka (Uniwersytet w Białymstoku), prof. UMCS dr hab. Grzegorz Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Leszek Stadniczeńko (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie), prof. dr hab. Małgorzata Stahl (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. PW dr hab. Robert Suwaj (Politechnika Warszawska), assist. prof. dr Natalia Szablewska (Uniwersytet Southern Cross w Gold Coast), prof. dr hab. Jan Szreniawski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Jan Paweł Tarno (Uniwersytet Łódzki), prof. INP PAN dr hab. Monika Tarska (Instytut Nauk Prawnych PAN), assist. prof. dr Maxim Tomoszek (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), prof. PWSZ dr hab. Ewa Tuora-Schwierskott (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy), Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung), prof. dr hab. Elżbieta Ura (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Krzysztof Walczak (Uniwersytet Warszawski), prof. UŁ dr hab. Joanna Wegner (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Wiesław Wenz (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu), prof. dr hab. prof. Alina Wypych-Żywicka (Uniwersytet Gdański), prof. PW dr hab. Anna Zalcewicz (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. Patrycja Zawadzka (Uniwersytet Wrocławski).

Recenzenci współpracujacy z czasopismem w roku 2023

Recenzenci stali

prof. UJK dr hab. Janusz Gajda (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
dr hab. Jan Gola (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
prof. dr hab. Tadeusz Kocowski (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
prof. UKW dr hab. Radosław Krajewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)
prof. USz dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
prof. dr hab. Łukasz Pohl (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
prof. URz dr hab. Viktorija Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
prof. dr hab. Elżbieta Ura (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)

Recenzenci ad hoc

prof. UMK dr hab. Kinga Bączyk-Rozwadowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
prof. UwB dr hab. Jerzy Bieluk (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
prof. UJ dr hab. Michał Biliński (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
prof. PAN dr hab. Mateusz Błachucki (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Polska)
dr hab. Anna Dąbrowska (Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego, Polska)
prof. UWM dr hab. Jarosław Dobkowski (Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie, Polska)
prof. UE dr hab. Monika Dobska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska)
prof. UW dr hab. Marcin Dyl (Uniwersytet Warszawski, Polska)
prof. KUL dr hab. Paweł Fajgielski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
prof. UAM dr hab. Jarosław Grykiel (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
prof. dr hab. Joanna Haberko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
prof. UWr dr hab. Krzysztof Horubski (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
prof. UAM dr hab. Bartosz Kołaczkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
prof. UP dr hab. Grzegorz Krawiec (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
dr hab. Dorota Lis-Staranowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
dr hab. Dorota Łojko (Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, Polska)
dr hab. Wojciech Maciejko (Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Polska)
prof. UEK dr hab. Magdalena Małecka-Łyszczek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
prof. dr hab. Jerzy Menkes (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska)
prof. dr hab. Tomasz Milej (Kenyatta University Nairobi, Kennya)
prof. AEH dr hab. Alina Miruć (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)
prof. URz dr hab. Jerzy Nikołajew (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
prof. UG dr hab. Maciej Nyka (Uniwersytet Gdański, Polska)
prof. UŁ dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska (Uniwersytet Łódzki, Polska)
prof. URz dr hab. Jan Olszewski (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
dr hab. Jerzy Parchomiuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
dr hab. Ewa Pierzchała (Uniwersytet Opolski, Polska)
dr hab. Katarzyna Pokryszka (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
prof. dr hab. Oksana Polinkevych (Lutsk National Technical University, Ukraine)
prof. UWr dr hab. Jacek Przygodzki (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
dr Mateusz Pszczyński (Uniwersytet Opolski, Polska)
prof. UMCS dr hab. Grzegorz Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
dr hab. Tomasz Sroka (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
dr hab. Lucyna Staniszewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
dr hab. Mariusz Swora (Kancelaria prawna, Polska)
prof. UW dr hab. Adam Szafrański (Uniwersytet Warszawski, Polska)
prof. UW dr hab. Wojciech Szafrański (Uniwersytet Warszawski, Polska)
prof. UZ dr hab. Ewa Szewczyk (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
prof. UŚ dr hab. Dariusz Szostek (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
prof. dr hab. Monika Urbaniak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska)
prof. UJK dr hab. Agnieszka Żywicka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska

Recenzenci publikacji w roku 2022

Recenzenci stali

prof. UKW Zbigniew Bukowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
prof. dr hab. Marek Górski (Uniwersytet Szczeciński)
prof. UŁ dr hab. Barbara Jaworska-Dębska (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Karol Kiczka (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski)
prof. USz dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie)
prof. UMK dr hab. Piotr Rączka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. UŁ dr hab. Joanna Wegner (Uniwersytet Łódzki)

Recenzenci ad hoc

prof. dr hab. Rafał Adamus (Uniwersytet Opolski)
prof. UMK dr hab. Michał Balcerzak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. UMK dr hab. Kinga Bączyk-Rozwadowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. UJ dr hab. Michał Biliński (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Rafał Blicharz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. UMK dr hab. Anna Brzezińska-Rawa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. UWM dr hab. Stanisław Bułajewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
prof. dr hab. Boubacar Sidi Diallo (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UAM dr hab. Katarzyna Celińska-Grzegorczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UWM dr hab. Jarosław Dobkowski (Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie)
prof. UE dr hab. Monika Dobska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
prof. UW dr hab. Marcin Dyl (Uniwersytet Warszawski)
prof. UMCS dr hab. Waldemar Gorzym-Wilkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. UMCS dr hab. Bogusław Gulski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. Joanna Haberko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UWr dr hab. Krzysztof Horubski (Uniwersytet Wrocławski)
prof. UAM dr hab. Andrzej Jarocha (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UŁ dr hab. Monika Król (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Maciej Kruś (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UWr dr hab. Piotr Lisowski (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Dorota Łojko (Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego)
prof. KUL dr hab. Krzysztof Motyka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. UAM dr hab. Joanna Mucha (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz (Uniwersytet Jagielloński)
prof. UMK dr hab. Paweł Nowicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. UŁ dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska (Uniwersytet Łódzki)
prof. UR dr hab. Jan Olszewski (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. UML dr hab. Rafał Patryn (Uniwersytet Medyczny Lublinie)
prof. UAM dr hab. Sławomir Pawłowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UP dr hab. Benedykt Pepliński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
dr Piotr Sadowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Piotr Sadowski (Uniwersytet Opolski)
dr Jerzy Słyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie))
prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UG dr hab. Anna Sylwestrzak (Uniwersytet Gdański)
prof. UW dr hab. Adam Szafrański (Uniwersytet Warszawski)
prof. UZ. dr hab. Ewa Szewczyk (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Monika Urbaniak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
prof. USz dr hab. Daniel Wacinkiewicz (Uniwersytet Szczeciński)
prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci publikacji w roku 2021

Recenzenci stali

prof. UKSW dr hab. Zbigniew Cieślak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Zofia Duniewska (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Janusz Gajda (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. UŁ dr hab. Barbara Jaworska-Dębska (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski)
prof. UKW Radosław Krajewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
prof. US dr hab. Rajmund Molski (Uniwersytet Szczeciński)
prof. UM dr hab. Jakub Pawlikowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Joanna M. Salachna (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży),
prof. URz dr hab. Viktoriya Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. dr hab. Elżbieta Ura (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. UW Krzysztof Walczak (Uniwersytet Warszawski)
prof. (PW) dr hab. Anna Zalcewicz (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. Patrycja Zawadzka (Uniwersytet Wrocławski) 

Recenzenci ad hoc

prof. UMK dr hab. Michał Balcerzak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. UZ dr hab. Andrzej Bisztyga (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Joanna Haberko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Daria Kostecka-Jurczyk (Uniwersytet Wrocławski), prof. UAM dr hab. Marek Krzymkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Krzysztof Kucharki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. UAM dr hab. Katarzyna Leśkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),prof. UWM dr hab. Dorota Lis-Staranowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. KUL dr hab. Krzysztof Motyka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie), prof. UŚ dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. UML dr hab. Rafał Patryn (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), prof. UAM dr hab. Sławomir Pawłowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Stanisław Pieprzny (Uniwersytet Rzeszowski), prof. UAM dr hab. Boubacar Sidi Diallo (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. WSB dr hab. Ryszard Sowiński (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), dr hab. Maksymilian Paweł Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Jerzy Supernat (Uniwersytet Wrocławski), prof. UZ dr hab. Ewa Szewczyk (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Marek Szewczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UM dr hab. Monika Urbaniak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Wioletta Witoszko (Uniwersytet Białostocki).

Stale współpracujący z SPP (na dzień 31 XII 2020 r.)

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Zbigniew Cieślak (Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie), prof. UWr dr hab. Ewa Galewska (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Maria Dragun-Gertner (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Zofia Duniewska (Uniwersytet Łódzki), assoc. prof. dr Aref Fakhry (Światowy Uniwersytet Morski w Malmö), prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini (Uniwersytet Suor Orsola Benincasa w Neapolu), assist. prof. dr. Kateřina Frumarová (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), prof. dr hab. Janusz Gajda (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Marek Górski (Uniwersytet Szczciński), prof. ordinario Guerino D’Ignazio (Uniwersytet w Kalabrii), assist. prof. dr. Radomir Jakab (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafàrika w Koszycach), prof. UŁ dr hab. Barbara Jaworska-Dębska (Uniwersytet Łódzki), prof. UMCS dr hab. Beata Jeżyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), assist. prof. dr. Jana Jurníková (Uniwersytet Masaryka w Brnie), prof. dr hab. Karol Kiczka (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Tadeusz Kocowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. UWr dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski), doc. dr Romuald Kraczkowski (Uniwersytet Warszawski), prof. UKW dr hab. Radosław Krajewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), prof. dr hab. Maria Kujawska (Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu), full prof. dr Tomasz Milej (Kenyatta University w Nairobi, Kenia), prof. dr hab. Rajmund Molski (Uniwersytet Szczeciński), Aleksandra Monarcha-Matlak (prof. Usz dr hab. Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Jakub Pawlikowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), prof. dr hab. Łukasz Pohl (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Mariusz Popławski (Uniwersytet Białostocki), prof. dr hab. Andrzej Powałowski (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), assoc. prof. dr Jayesh M. Rathod (Uniwersytet Amerykański w Waszyngtonie), prof. UMK dr hab. Piotr Rączka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. zw. dr hab. Joanna Salachna (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży), prof. URz dr hab. Viktoriya Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Iwona Sierocka (Uniwersytet w Białymstoku), prof. UMCS dr hab. Grzegorz Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Leszek Stadniczeńko (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie), prof. dr hab. Małgorzata Stahl (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. Robert Suwaj (Politechnika Warszawska), assist. prof. dr Natalia Szablewska (Uniwersytet Southern Cross w Gold Coast), prof. dr hab. Jan Szreniawski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Jan Paweł Tarno (Uniwersytet Łódzki), prof.INP PAN dr hab. Monika Tarska (Instytut Nauk Prawnych PAN), assist. prof. dr Maxim Tomoszek (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), prof. PWSZ dr hab. Ewa Tuora-Schwierskott (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy), Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung), prof. dr hab. Elżbieta Ura (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Krzysztof Walczak (Uniwersytet Warszawski), prof. UŁ dr hab. Joanna Wegner (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Wiesław Wenz (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu), prof. dr hab. prof. Alina Wypych-Żywicka (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Anna Zalcewicz (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. Patrycja Zawadzka (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Feliks Zedler (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)

Recenzenci publikacji w roku 2020

Recenzenci stali

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski (Uniwersytet Gdański)
prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny (Uniwersytet Łódzki)
prof. UKSW dr hab. Zbigniew Cieślak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. UWr dr hab. Ewa Galewska (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Marek Górski (Uniwersytet Szczeciński)
prof. UŁ dr hab. Barbara Jaworska-Dębska (Uniwersytet Łódzki)
prof. UMCS dr hab. Beata Jeżyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. UWr dr hab. Tadeusz Kocowski (Uniwersytet Wrocławski)
prof. UWr dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski)
prof. UKW dr hab. Radosław Krajewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
full prof. dr. Tomasz Milej (Kenyatta University, Nairobi, Kenya)
prof. US dr hab. Rajmund Molski (Uniwersytet Szczeciński)
prof. UM dr hab. Jakub Pawlikowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
prof. dr hab. Łukasz Pohl (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. UMK dr hab. Piotr Rączka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. URz dr hab. Viktoriya Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. Robert Suwaj (Politechnika Warszawska w Warszawie)
prof. dr hab. Jan Szreniawski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. Jan Paweł Tarno (Uniwersytet Łódzki w Łodzi)
prof. PWSZ dr hab. Ewa Tuora-Schwierskott (PWSZ im. Witelona w Legnicy)
prof. dr hab. Elżbieta Ura (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. UŁ dr hab. Joanna Wegner (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Wiesław Wenz (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

Recenzenci ad hoc

prof. dr hab. Paweł Borszowski (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu), prof. UKW dr hab. Zbigniew Bukowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy),
dr hab. Stanisław Bułajewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. UAM dr hab. Joanna Haberko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Jacek Jagielski (Uniwersytet Warszawski w Warszawie), rof. UWM dr hab. Dorota Lis-Staranowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurki w Olsztynie), prof. dr hab. Anna Łabno (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr hab. Katarzyna Łasak (Uniwersytet Gdański w Gdańsku), dr hab. Dominik Mączyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Jerzy Menkes (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. UE dr hab. Piotr Michoń (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. KUL dr hab. Krzysztof Motyka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie), prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), prof. UŚ dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. dr hab. Wojciech Piątek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Stanisław Pieprzny (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Maksymilian Paweł Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UKSW dr hab. Marek Świerczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. UZ dr hab. Ewa Szewczyk (Uniwersytet Zielonogórski), prof. UM dr hab. Monika Urbaniak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), dr hab. Wioletta Witoszko (Uniwersytet Białostocki w Białymstoku).

Stale współpracujący z SPP (na dzień 31 XII 2019 r.)

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Andrzej Bisztyga (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Jacek Chlebny (Uniwersytet Łódzki), prof. zw. dr hab. Wojciech Chróścielewski (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Zbigniew Cieślak (Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie), prof. dr hab. Maria Dragun-Gertner (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. zw. dr hab. Zofia Duniewska (Uniwersytet Łódzki), assoc. prof. dr Aref Fakhry (Światowy Uniwersytet Morski w Malmö), prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini (Uniwersytet Suor Orsola Benincasa w Neapolu), assist. prof. dr. Kateřina Frumarová (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), prof. dr hab. Janusz Gajda (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski), prof. zw. dr hab. Marek Górski (Uniwersytet Szczciński), prof. ordinario Guerino D’Ignazio (Uniwersytet w Kalabrii), assist. prof. dr. Radomir Jakab (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafàrika w Koszycach), prof. dr hab. Beata Jeżyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), assist. prof. dr. Jana Jurníková (Uniwersytet Masaryka w Brnie), prof. zw. dr hab. Karol Kiczka (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Tadeusz Kocowski (Uniwersytet Wrocławski), doc. dr Romuald Kraczkowski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Radosław Krajewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), prof. zw. dr hab. Maria Kujawska (Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu), full prof. dr Tomasz Milej (Kenyatta University w Nairobi, Kenia), prof. dr hab. Rajmund Molski (Uniwersytet Szczeciński), Aleksandra Monarcha-Matlak (prof. dr hab. Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Marcin Olszak (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Jakub Pawlikowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), prof. zw. dr hab. Łukasz Pohl (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Mariusz Popławski (Uniwersytet Białostocki), prof. dr hab. Andrzej Powałowski (Uniwersytet Gdański), prof. zw. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), assoc. prof. dr Jayesh M. Rathod (Uniwersytet Amerykański w Waszyngtonie), prof. zw. dr hab. Joanna Salachna (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorsczości w Łomży), prof. dr hab. Viktoriya Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski), dr prof. dr hab. Iwona Sierocka (Uniwersytet w Białymstoku), prof. dr hab. Grzegorz Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. zw. dr hab. Leszek Stadniczeńko (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie), prof. zw. dr hab. Małgorzata Stahl (Uniwersytet Łódzki), prof. zw. dr hab. Jerzy Stelmasiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. Robert Suwaj (Politechnika Warszawska), assist. prof. dr Natalia Szablewska (Uniwersytet Southern Cross w Gold Coast), prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. zw. dr hab. Jan Paweł Tarno (Uniwersytet Łódzki), prof.INP PAN dr hab. Monika Tarska (Instytut Nauk Prawnych PAN), assist. prof. dr Maxim Tomoszek (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), prof. dr hab. Ewa Tuora-Schwierskott (Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu, Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung), prof. zw. dr hab. Jerzy Tyranowski (Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu), prof. zw. dr hab. Elżbieta Ura (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Krzysztof Walczak (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. prof. Alina Wypych-Żywicka (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Anna Zalcewicz (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. Patrycja Zawadzka (Uniwersytet Wrocławski), prof. zw. dr hab. Feliks Zedler (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)

Recenzenci publikacji w roku 2019

Recenzenci stali

prof. UG dr hab. Tomasz Bąkowski (Uniwersytet Gdański)
prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Janusz Gajda (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Marek Górski (Uniwersytet Szczeciński)
prof. UŁ dr hab. Barbara Jaworska-Dębska (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Karol Kiczka (Uniwersytet Wrocławski)
prof. UMCS dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
full prof. dr. Tomasz Milej (Kenyatta University, Nairobi, Kenya)
prof. US dr hab. Rajmund Molski (Uniwersytet Szczeciński)
prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. UMK dr hab. Piotr Rączka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. UJK Piotr Ruczkowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. URz dr hab. Viktoriya Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. UwB dr hab. Iwona Sierocka (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. UWM dr hab. Agnieszka Skóra (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. Robert Suwaj (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. Jan Szreniawski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. Elżbieta Ura (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. UŁ dr hab. Joanna Wegner (Uniwersytet Łódzki)
prof. UG dr hab. Alina Wypych-Żywicka (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Anna Zalcewicz (Politechnika Warszawska)
prof. UWr dr hab. Patrycja Zawadzka (Uniwersytet Wrocławski)

Recenzenci ad hoc

prof. UWr dr hab. Ewa Galewska (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Wojciech Góralski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. dr hab. Jacek Jagielski (Uniwersytet Warszawski), prof. UWr dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski), prof. UM dr hab. Marek Krzymkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Katarzyna Łasak (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca (Uniwersytet Łódzki), dr Tomasz Maksymiuk (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), prof. zw. dr hab. Jerzy Menkes (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Janusz Niczyporuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. zw. dr hab. Zygmund Niewiadomski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. UŚ dr hab. Joanna Nowakowska-Malusecka (Uniwersytet Śląski), dr assoc. prof. Richard Frimpong Oppong (Thompson Rivers University, Canada), dr hab. Maksymilian Paweł Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UO dr hab. Piotr Stec (Uniwersytet Opolski), prof. UMK dr hab. Małgorzata Świderska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. UKSW dr hab. Marek Świerczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. UZ dr hab. Ewa Szewczyk (Uniwersytet Zielonogórski), prof. UWr dr hab. Magdalena Tabernacka (Uniwersytet Wrocławski), prof. INP PAN dr hab. Monika Tarska (Instytut Nauk Prawnych PAN), prof. PWSZ dr hab. Ewa Tuora-Schwierskott (PWSZ im. Witelona w Legnicy), prof. UM dr hab. Monika Urbaniak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. dr hab. Wiesław Wenz (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

Recenzenci publikacji w roku 2018

Recenzenci stali

prof. dr hab. Andrzej Bisztyga (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. zw. dr hab. Wojciech Chróścielewski (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Janusz Gajda (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski)
prof. hab. Tadeusz Kocowski (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Radosław Krajewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
prof. dr.Tomasz Milej (Kenyatta Uniwersity, Nairobi, Kenya)
prof. dr hab. Rajmund Molski (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Marcin Olszak (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Mariusz Popławski (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. dr hab. Andrzej Powałowski (Uniwersytet Gdański)
prof. zw. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Prof. zw. dr hab. Joanna M. Salachna (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczy w Łomży)
prof. dr hab. Viktoriya Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. zw. dr hab. Elżbieta Ura (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. Krzysztof Walczak (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Anna Zalcewicz (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. Patrycja Zawadzka (Uniwersytet Wrocławski)

Recenzenci ad hoc

prof. dr hab. Zbigniew Bukowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), prof. dr hab. Katarzyna Dudka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler (Uniwersytet Gdański), prof. zw. dr hab. Marian Kępiński (Uniwersytet im. Aama Mickiewicza w Poznaniu), dr Błażej Kmieciak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), prof. dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), prof. dr hab. Małgorzata Maternak-Kubiak (Uniwersytet Wrocławski), prof. zw. dr hab. Jerzy Menkes (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka (Katolicki Uniwersytet Lubelski ), dr hab. Joanna Mucha (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),prof. UAM dr hab. Anna Musiała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Janusz Niczyporuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. zw. dr hab. Zygmund Niewiadomski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), dr hab. Marcin Olszak (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Agnieszka Skóra (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. zw. dr hab. Arkadiusz Sobczyk (Uniwersytet Jagielloński), prof. US dr hab. Dorota Sokołowska (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Maksymilian Paweł Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Marek Świerczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), prof. dr hab. Magdalena Tabernacka (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Ewa Tuora-Schwierskott (Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu).

Recenzenci w roku 2017

Recenzenci stali

prof. dr hab. Andrzej Bisztyga (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Jacek Chlebny (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Zofia Duniewska (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Maria Dragun-Gertner (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Janusz Gajda (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski) prof. zw. dr hab. Marek Górski (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. Barbara Jaworska-Dębska (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Beata Jeżyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. zw. dr hab. Karol Kiczka (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Tadeusz Kocowski (Uniwersytet Wrocławski)
doc. dr Romuald Kraczkowski (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Radosław Krajewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
prof. dr hab. Rajmund Molski (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. Jakub Pawlikowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
prof. zw. dr hab. Łukasz Pohl (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. Andrzej Powałowski (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Victoriya Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. zw. dr hab. Jerzy Stelmasiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. Robert Suwaj (Politechnika Warszawska)
prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. zw. Jan Paweł Tarno (Uniwersytet Łódzki)
prof. zw. dr hab. Elżbieta Ura (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. dr hab. Anna Zalcewicz (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. Patrycja Zawadzka (Uniwersytet Wrocławski)

Recenzenci ad hoc

prof. zw. dr hab. Wojciech Chróścielwski (Uniwersytet Łódzki), prof. zw. dr hab. Jacek Jagielski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Marek Krzymkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. zw. dr hab. Jacek Lang (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Dorota Lis-Staranowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. zw. dr hab. Stanisław Pieprzyny (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Mariusz Swora (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Marek Świerczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Pełną listę recenzentów (2013-2019) udostępnia internetowa strona SPP