Studia Prawa Publicznego (SPP) to recenzowane prawnicze czasopismo naukowe ukazujące się regularnie od 2013 r. w cyklu kwartalnym, afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wydawane przez Wydawnictwo Naukowe UAM. SPP jest czasopismem otwartym na wiedzę i jej praktyczną wartość w dziedzinie spraw publicznoprawnych, o wyraźnie zarysowanym wewnętrznym układzie treści. Jako forum debaty naukowej nad zagadnieniami z zakresu spraw publicznych normowanych prawem krajowym, regionalnym i międzynarodowym jest czasopismem adresowanym do polskich i zagranicznych teoretyków i praktyków zgłaszających oryginalne wyniki swoich badań naukowych w formie artykułów, komentarzy i artykułów polemicznych oraz glos.

Na łamach SPP językiem publikacji jest język polski i angielski.

INDEKSOWANE W:

DOAJ, ERIH PLUS, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Google Scholar, Index Copernicus International, WorldCat, NUKAT

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Ministerstwo Edukacji i Nauki: 40

ISSN: 2300-3936
e-ISSN: 2720-2445
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
Od 2016
Długoterminowa archiwizacja czasopisma w PKP Preservation Network.


Nr 2 (38) (2022)

Opublikowane: 2022-08-30

Wyświetl wszystkie numery