Naukowa Rada Doradcza

Rainer Arnold (Uniwersytet w Regensburgu, Niemcy), Andrzej Bisztyga (Uniwersytet Zielonogórski, Polska), Mária Bujňáková (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Słowacja),  Gabriela Dobrovičová (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Słowacja), Tadeusz Jasudowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska), Jiří Jirásek (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy), Zdzisław Kędzia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska), Mária Kiovská (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Słowacja), Cezary Kosikowski (Uniwersytet w Białymstoku, Polska), Philip Langbroek (Uniwersytet w Utrechcie, Holandia), Mª Cristina Hermida del Llano (Uniwersytet Króla Juana Carlosa w Madrycie, Hiszpania), Gabriella Mangione (Uniwersytet Insubria Varese-Como, Włochy), Luca Mezzetti (Uniwersytet w Bolonii, Włochy), Tomasz Milej (Kenyatta University w Nairobi, Kenia), Uliana Parpan (Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska” we Lwowie, Ukraina), Soňa Skulová (Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy), Marek Wierzbowski (Uniwersytet Warszawski, Polska), Wojciech Witkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska), Elżbieta Ura (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)

 

Rada Redakcji

Redaktor naczelny: Krystyna Wojtczak

Sekretarze redakcji: Agnieszka Frydrychewicz, Anna Trela

Redaktor wspomagający: Przemysław Wojtczak 

 

Członkowie Rady Redakcji

Bartosz Kołaczkowski, Marzena Kordela, Daniel E. Lach, Małgorzata Materniak-Pawłowska, Tomasz Nieborak, Hanna PaluszkiewiczBożena PopowskaAleksandra Wiktorowska (przewodnicząca), Krystyna Wojtczak

Aurelia Nowicka

 

Redaktor statystyczny

Mirosław Krzyśko

 

Redaktorzy językowi

Urszula Jagiełło (język polski)
Iwona Grenda (język angielski)
Rob Pagett (język angielski)

 

Adres Redakcji:

Wydział Prawa i Administracji UAM, Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań
Collegium Iuridicum Novum, budynek Dziekanatu, p. I, pok. 25
tel. +48 61 829 31 60, e-mail: 
spp@amu.edu.pl, adres strony internetowej: http://spp.amu.edu.pl