Kontakt

"Studia Prawa Publicznego", Wydział Prawa i Administracji, Collegium Iuridicum Novum, al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Krystyna Wojtczak
Prof. UAM dr hab.
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Tel. 61-829-31-60

Wsparcie techniczne

Pressto
Tel. 618293866