Kontakt

"Studia Prawa Publicznego", Wydział Prawa i Administracji, Collegium Iuridicum Novum, al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Krystyna Wojtczak
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Telefon 61-829-31-60

Wsparcie techniczne

Pressto
Telefon 618293866