Pressto.

Nagłowek strony

Studia Prawa Publicznego

Baner

„Studia Prawa Publicznego” to forum debaty naukowej nad zagadnieniami z zakresu spraw publicznych normowanych prawem krajowym, regionalnym i międzynarodowym.

Kwartalnik adresowany jest do teoretyków i praktyków, umożliwia prezentowanie prac z zakresu teorii prawa publicznego, studiów i materiałów z badań, dokumentów międzynarodowych i UE, orzecznictwa trybunałów i sądów, w tym szczególnie sądów administracyjnych, oraz prac uwzględniających działalność podmiotów administrujących (administracji publicznej) i administrowanych (adresatów rozstrzygnięć organów administracji publicznej) w rozwiązywaniu problemów praktycznych.

INDEKSOWANE W:

MNiSW 7

INDEKSOWANE W:

CEJSH

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

"Studia Prawa Publicznego" - umieszczone w części "B" wykazu czasopism naukowych z liczbą  "7" przyznanych przez MNiSW.

DOI: 10.14746/spp
ISSN: 2300-3936
 
    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo