Studia Prawa Publicznego

Aktualny numer

Nr 1 (45) (2024)
Opublikowany 2024 marca 15

Studia Prawa Publicznego (SPP) to recenzowane prawnicze czasopismo naukowe ukazujące się regularnie od 2013 r. w cyklu kwartalnym, afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wydawane przez Wydawnictwo Naukowe UAM. SPP jest czasopismem otwartym na wiedzę i jej praktyczną wartość w dziedzinie spraw publicznoprawnych, o wyraźnie zarysowanym wewnętrznym układzie treści. Jako forum debaty naukowej nad zagadnieniami z zakresu spraw publicznych normowanych prawem krajowym, regionalnym i międzynarodowym jest czasopismem adresowanym do polskich i zagranicznych teoretyków i praktyków zgłaszających oryginalne wyniki swoich badań naukowych w formie artykułów, komentarzy i artykułów polemicznych oraz glos.

Na łamach SPP językiem publikacji jest język polski i angielski.

INDEKSOWANE W:

DOAJ, Sherpa Romeo, ERIH PLUS, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), EBSCO CEEAS (Central & Eastern European Academic Source), Dimensions, System Informacji Prawnej LegalisPolona, Academica, Arianta, Google Scholar, Index Copernicus International, WorldCat, NUKAT

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Ministerstwo Edukacji i Nauki: 40

DOI: 10.14746/spp ISSN: 2300-3936 e-ISSN: 2720-2445 PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:   2023 2016-2022 Licencja Creative Commons
Prace dostępne na platformie od 2023 roku dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. Długoterminowa archiwizacja czasopisma w PKP Preservation Network.

Wyświetl wszystkie wydania