„Studia Prawa Publicznego” to forum debaty naukowej nad zagadnieniami z zakresu spraw publicznych normowanych prawem krajowym, regionalnym i międzynarodowym.

Kwartalnik adresowany jest do teoretyków i praktyków, umożliwia prezentowanie prac z zakresu teorii prawa publicznego, studiów i materiałów z badań, dokumentów międzynarodowych i UE, orzecznictwa trybunałów i sądów, w tym szczególnie sądów administracyjnych, oraz prac uwzględniających działalność podmiotów administrujących (administracji publicznej) i administrowanych (adresatów rozstrzygnięć organów administracji publicznej) w rozwiązywaniu problemów praktycznych.

INDEKSOWANE W:

MNiSW 7

INDEKSOWANE W:

CEJSH

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

"Studia Prawa Publicznego" - umieszczone w części "B" wykazu czasopism naukowych z liczbą  "7" przyznanych przez MNiSW.

DOI: 10.14746/spp
ISSN: 2300-3936
 


Aktualizacja platformy PRESSto

2019-12-10

W dniach 11- 20.12.2019r. będzie przeprowadzana aktualizacja platformy PRESSto oraz dostosowanie interfejsu witryny do kolejnej wersji systemu OJS3. W związku z tymi pracami uprzejmie prosimy o o niewprowadzanie nowych artykułów i kont użytkowników. Przerwa w działaniu będzie dotyczyła również obsługi pełnego procesu redakcyjnego. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Z poważaniem,

Redakcja PRESSto

Nr 4(20) (2017)

Opublikowane: 2019-12-04

Wyświetl wszystkie numery