Studia Prawa Publicznego (SPP) to recenzowane prawnicze czasopismo naukowe ukazujące się regularnie od 2013 r. w cyklu kwartalnym, afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wydawane przez Wydawnictwo Naukowe UAM. SPP jest czasopismem otwartym na wiedzę i jej praktyczną wartość w dziedzinie spraw publicznoprawnych, o wyraźnie zarysowanym wewnętrznym układzie treści. Jako forum debaty naukowej nad zagadnieniami z zakresu spraw publicznych normowanych prawem krajowym, regionalnym i międzynarodowym jest czasopismem adresowanym do polskich i zagranicznych teoretyków i praktyków zgłaszających oryginalne wyniki swoich badań naukowych w formie artykułów, komentarzy i artykułów polemicznych oraz glos.

Na łamach SPP językiem publikacji jest język polski i angielski.

INDEKSOWANE W:

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Google Scholar, WorldCat, NUKAT

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

"Studia Prawa Publicznego" - umieszczone w części "B" wykazu czasopism naukowych z liczbą  "7" przyznanych przez MNiSW.

DOI: 10.14746/spp
ISSN: 2300-3936
LICENCJA:


Nr 4(28) (2019)

Opublikowane: 2019-12-15

Wyświetl wszystkie numery